Obstarávanie

Audítorské služby pre účtovné závierky za roky 2020- 2022


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
131 310,00
Konečná suma(Bez DPH):
131 310,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79212000-3
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Audítorské služby pre účtovné závierky za roky 2020- 2022. 1.Rozsah služieb súvisiacich s účtovnými závierkami klienta za roky končiace sa 31.decembra 2020, 31.decembra 2021, 31.decembra 2022, ktoré požaduje vykonať verejný obstarávateľ: -overenie účtovnej závierky podľa IFRS; -overenie účtovnej závierky podľa slovenských predpisov účtovania; -overenie výročnej správy; 2.Rozsah služieb súvisiacich s účtovnými závierkami klienta za roky končiace sa 31.decembra 2020, 31.decembra 2021, ktoré požaduje vykonať verejný obstarávateľ: - overenie vyhlásenia o plnení záväzkov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
BDR, spol. s r.o. 2 131 310,00 Neuvedené EUR 2. Marec 2020 277879

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 10. September 2019 10. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056051/content/984142/download","filename":"00 SP Audit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056051/content/984143/download","filename":"01 Príloha č .1 k časti A.1 SP Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056051/content/984144/download","filename":"05 Príloha č. 3. k B.3 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056051/content/984145/download","filename":"Príloha č. 2 k časti A.1 SP Jednotný európsky dokument.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056051/content/984146/download","filename":"Príloha č.1 k B.1 VZaS_Suvaha_2019_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056051/content/984147/download","filename":"Priloha č.1 k B.1 VZaS_Suvaha_2019_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056051/content/984148/download","filename":"Príloha č.1 k B.1 VZaS_Suvaha_2019_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056051/content/984149/download","filename":"Priloha č.1 k časti B2_Specifikacia ceny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056051/content/984150/download","filename":"Prilohy k A.2_Navrh plnenia kriteria_B_2_Specifikacia ceny.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií č. 1 26. September 2019 26. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058451/content/989781/download","filename":"vysv.inf..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058451/content/989782/download","filename":"Aktuálne SP Audit.doc"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov 26. November 2019 26. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3067986/content/1008637/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 22. Máj 2020 22. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092906/content/1060302/download","filename":"Správa o zákazke podľa § 24 zákona.pdf"}]
Zmluva Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 22. Máj 2020 22. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092879/content/1060261/download","filename":"ZM_2020_0182_podpisana verzia.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×