Obstarávanie

Cyklistický chodník Čermeľská cesta, III.etapa, 2.stavba


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Košice
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
197 637,00
Konečná suma(Bez DPH):
197 637,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233162-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Stavebné práce na vykonaní diela: Cyklistický chodník Čermeľská cesta, III. etapa, 2. stavba., zahŕňajúce vybudovanie novej cyklistickej cestičky celkovej dĺžky 521,216 m, opevnenie brehu Čermeľského potoka, preložku resp. ochranu existujúcich vedení, výstavbu objektov súvisiacich s Detskou železnicou (spevnené plochy, plocha pre skladovanie uhlia a pre detské ihrisko) a údržbu nadväzujúceho úseku existujúcej cyklistickej cestičky po cvičnú skalu.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice 11 197 637,00 Neuvedené EUR 28. Apríl 2020 277549

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 4. Február 2020 4. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077912/content/1030211/download","filename":"Sutazne Podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077912/content/1030212/download","filename":"ZoD_Cyklochodnik.rtf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077912/content/1030213/download","filename":"Príloha č. 1 k ZoD_Špecifikácia diela, technické požiadavky_Stav. prace_Čermeľ_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077912/content/1030215/download","filename":"Priloha_c_4_Formular_Navrh na plnenie kriterii.rtf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077912/content/1030216/download","filename":"Priloha_c_5_Formular_A.rtf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077912/content/1030217/download","filename":"Priloha_c_6_Formular_D.rtf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077912/content/1030218/download","filename":"Priloha_c_7_Vyhlasenie.rtf"}]
Ponuky uchádzačov EU-GROUP a.s. 5. Máj 2020 5. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090411/content/1055247/download","filename":"EU Group.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STRABAG s.r.o. 5. Máj 2020 5. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090402/content/1055233/download","filename":"Ponuka STRABAG.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z hodnotenia splnenia podmienok účasti uchádzačov a hodnotenia ponúk 5. Máj 2020 5. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090419/content/1055257/download","filename":"Zapisnica_hodn_podmienky ucasti a ponuk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Cyklistický chodník Čermeľská cesta, III.etapa, 2.stavba 5. Máj 2020 5. Máj 2020 []
Ponuky uchádzačov CESTY KOŠICE, s.r.o. 5. Máj 2020 5. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090400/content/1055231/download","filename":"Ponuka Cesty Košice.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ERIGOM, s.r.o. 5. Máj 2020 5. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090393/content/1055221/download","filename":"Ponuka ERIGOM.pdf"}]
Ponuky uchádzačov INTERBAU s.r.o. 5. Máj 2020 5. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090395/content/1055223/download","filename":"Ponuka INTERBAU.pdf"}]
Ponuky uchádzačov OHL ŽS a.s. 5. Máj 2020 5. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090399/content/1055230/download","filename":"Ponuka OHL ZS.pdf"}]
Ponuky uchádzačov F K L stavebná, spol. s r.o. 5. Máj 2020 5. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090389/content/1055218/download","filename":"Ponuka FKL stavebna.pdf .pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 5. Máj 2020 5. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090412/content/1055248/download","filename":"Zapisnica z otvarania.pdf"}]
Ponuky uchádzačov C.M.R. Slovakia, s.r.o. 5. Máj 2020 5. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090397/content/1055227/download","filename":"Ponuka CMR Slovakia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DINIS, s.r.o. 5. Máj 2020 5. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090405/content/1055240/download","filename":"Ponuka DINIS.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PB bau, s.r.o. 5. Máj 2020 5. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090408/content/1055243/download","filename":"Ponuka PB bau.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 6. Apríl 2020 6. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3086544/content/1048124/download","filename":"Informcia_o_vysledku_vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice 5. Máj 2020 5. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090403/content/1055235/download","filename":"Ponuka Kolajove a dopravne stavby s.r.o. Kosice.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 5. Máj 2020 5. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090385/content/1055214/download","filename":"Sprava_o_zakazke.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×