Obstarávanie

Rekonštrukcia zimného štadióna v Stropkove – I. etapa


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Stropkov
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
Hlavný CPV kód:
45212223-5
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je I. etapa rekonštrukcie ľadovej plochy s novými rozvodmi so zníženou náplňou chladiva R717 na 1500 kg pre chladenie ľadovej plochy s rozmermi 60 m x 26 m. t. j. potrubné rozvody ľadovej plochy, potrubie rozvodného kanálu, expanzná nádoba s čpavkovými čerpadlami, betonáž ľadovej plochy s izoláciou a nové mantinely s trestnými lavicami a striedačkami.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 20. Máj 2020 20. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092608/content/1059750/download","filename":"VO 21 Správa o VO.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 20. Marec 2020 20. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084792/content/1044414/download","filename":"VO 21 a - Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 1 informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácií 6. Február 2020 6. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3078520/content/1031424/download","filename":"VO 08 Vysvetlenie SP č. 1.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 31. Január 2020 31. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077470/content/1029432/download","filename":"1. Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077470/content/1029433/download","filename":"2. Príloha č. 1 PD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077470/content/1029434/download","filename":"3. Príloha č. 2 Výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077470/content/1029435/download","filename":"4. Príloha č. 2 Rekapitulácia ZŠ Stropkov .xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077470/content/1029436/download","filename":"5. Príloha č. 2 Krycí list rozpočtu - Chladiaci rozvod ľadovej plochy .xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077470/content/1029437/download","filename":"6. Príloha č. 2 Krycí list rozpočtu - Stavba - betónová doska ĽP.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077470/content/1029438/download","filename":"7. Príloha č. 2 Krycí list rozpočtu - Mantinely pre hokej 60 x 26m.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077470/content/1029439/download","filename":"8. Príloha č. 2 Výkaz výmer - Chladiaci rozvod ľadovej plochy .xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077470/content/1029440/download","filename":"9. Príloha č. 2 Výkaz výmer - Stavba - betónová doska ĽP.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077470/content/1029441/download","filename":"10. Príloha č. 2 Výkaz výmer - Mantinely pre hokej 60 x 26m.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077470/content/1029442/download","filename":"11. Príloha č. 3 Návrh ZoD.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077470/content/1029443/download","filename":"12. Príloha č. 4 Návrh na plnenie kritéria.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077470/content/1029444/download","filename":"15. Príloha č. 6 Stavebne povolenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077470/content/1029471/download","filename":"13. Príloha č. 5A jed-formular.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077470/content/1029472/download","filename":"14. Príloha č. 5B jed-formular.rtf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×