Obstarávanie

Odborná prehliadka a odborná skúška elektrických zariadení


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
38 836,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 500,00
Zaplatené:
6.43%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50324200-4
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 117 a § 110 ZVO
Jednotka:
celé množstvo
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Revízia a kontrola elektrických spotrebičov vrátane predlžovacích šnúr v účelovom zariadení v Patinciach v zmysle § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a v zmysle Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v nadväznosti na platné STN.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Elektrické spotrebiče I. triedy - Ohrievače, Mikrovlnné rúry, Rýchlovarné kanvice, Chladničky, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Elektrické spotrebiče II. triedy - TV prijímače, Rádiá a minisystémy, Lampy stolné, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Predlžovacie šnúry, Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Ohrievače, Jednotka: ks, Minimum: 7, Maximum: 10, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Mikrovlnné rúry, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Rýchlovarné kanvice, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Chladničky, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: TV prijímače, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Rádiá a minisystémy, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Lampy stolné, Jednotka: ks, Minimum: 4, Maximum: 5, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Predlžovacie šnúry, Jednotka: ks, Minimum: 10, Maximum: 12, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
NetLas s. r. o. 19 3 000,00 20% EUR 18. Máj 2020 277392

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×