Obstarávanie

Respirátor typ FFP3 s výdychovým ventilom


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
27 533,33
Konečná suma(Bez DPH):
7,66
Zaplatené:
0.02%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
35113400-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 117 a § 110 ZVO
Jednotka:
súhrn položiek definovaných v technickom opise
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Respirátor typ FFP3 s výdychovým ventilom

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Respirátor typ  FFP3, EN 149:2001+A1:2009, s filtračnou ochranou minimálne 99% (FFP3)  alebo ekvivalent KN100, N100, P3, - požadovaná trieda ochrany - filtrácia rakovinotvorných a rádioaktívnych látok a choroboplodných zárodkov, ako sú vírusy, baktérie a spóry húb, celková miera netesnosti smie byť maximálne 5 %., Hodnota / charakteristika: - podľa zákona č.  56/2018 Z.z. Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: -  rozsah vyhlásenia o zhode je ustanovený osobitným predpisom, prílohou č. 3 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES zo dňa 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: a o zrušení rozhodnutia 93/465/EHS (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008), alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody.; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: - certifikát podľa  technickej normy EN 149:2001+A1:2009 alebo GB 2626-2006  alebo NIOSH-42CFR84 alebo AS/NZA 1716:2012 alebo KMOEL - 2017-64 alebo JMHLW-Notification 214, 2018; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: - samostatne hygienicky balené po 1ks, alebo maximálne jednotkové balenie 10ks v obale.; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: - kovový/plastový formovateľný pásik pre utesnenie nosa alebo ekvivalent napr. tesniaci lem po celom obvode - tvarovaný respirátor.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Respirátor s gumičkami na uchytenie, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2000; Technické vlastnosti: - počet gumičiek na respirátore, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SVX s.r.o. 10 9,20 20% EUR 11. Máj 2020 276782

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×