Obstarávanie

Rekonštrukcia domu smútku v Tornali


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Tornaľa
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
219 945,00
Konečná suma(Bez DPH):
219 945,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektu Dom smútku v meste Tornaľa v zmysle projektovej dokumentácie rozdelená na dve etapy.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VERÓNY OaS s.r.o. 3 219 945,00 Neuvedené EUR 16. Apríl 2020 275359

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 3 17. Apríl 2020 17. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3087917/content/1050845/download","filename":"Ponuka č. 3 2020-02-13_JOSEPHINE_14401_Ponuka_original_ponuky.xlsx"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 24. Január 2020 4. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3076141/content/1027028/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3076141/content/1027029/download","filename":"Prílohy k SP c. 1, 2, 3, 6, 7, 8.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3076141/content/1027030/download","filename":"Príloha k SP č. 4 Zmluva o dielo _Návrh.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3076141/content/1027034/download","filename":"Príloha k SP c. 5-1 Projektová dokumentácia.zip"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3076141/content/1030695/download","filename":"7 Príloha k SP c. 5-2 I.etapa (oprava č.1).zip"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3076141/content/1030696/download","filename":"8 Príloha k SP č. 5-2 VV (Oprava č. 1).zip"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 12/2020/OVŽPaRM 12. Máj 2020 12. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3091362/content/1057396/download","filename":"DODATOK_C_1_DOM_SMUTKU-VERONYOAS.PDF"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 2. Marec 2020 2. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081939/content/1038477/download","filename":"Informácia o výsledku.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 17. Apríl 2020 17. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3087920/content/1050849/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 17. Apríl 2020 17. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3087912/content/1050840/download","filename":"0 Zápisnica z otvárania ponúk anonym.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o vyhodnotení SPÚ 17. Apríl 2020 17. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3087913/content/1050841/download","filename":"1 Zápisnica SPÚ anon.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č.1 17. Apríl 2020 17. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3087915/content/1050843/download","filename":"Ponuka č. 1 2020-02-13_JOSEPHINE_14375_Ponuka_original_ponuky.xlsx"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 17. Apríl 2020 17. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3087914/content/1050842/download","filename":"2 Zapisnica z vyhodnotenia anonym.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 2 17. Apríl 2020 17. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3087916/content/1050844/download","filename":"Ponuka č. 2 2020-02-13_JOSEPHINE_14393_Ponuka_original_ponuky.xlsx"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o oprave SP č.1 4. Február 2020 4. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3078174/content/1030694/download","filename":"1-2 Oznam o oprave SP - doplnenie VV, 04.02.2020.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Link na JOSEPHINE 24. Január 2020 24. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3076144/content/1027036/download","filename":"Link na JOSEPHINE.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie PD č.1 – výkresy elektro 6. Február 2020 6. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3078605/content/1031584/download","filename":"Doplnenie PD c. 1 výkresy elektro.zip"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP č. 1 6. Február 2020 6. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3078606/content/1031585/download","filename":"2-1 Vysvetlenie SP č.1.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo č. 12/2020/OVŽPaRM 17. Apríl 2020 17. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3087919/content/1050847/download","filename":"Zmluva_o_dielo_12_2020 anonym.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3087919/content/1050848/download","filename":"Prilohy_k_ZoD_12_2020.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP č. 2 11. Február 2020 11. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3079077/content/1032483/download","filename":"3-1 Vysvetlenie SP č.2.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×