Obstarávanie

Mobilný RTG prístroj s C-ramenom s flat panelom


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
144 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
99 131,94
Zaplatené:
68.84%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33111000-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
súbor
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Mobilný RTG prístroj s C- ramenom s plochým detektorom, určený hlavne pre použitie na zákrokových a operačných sálach s aplikáciami pre ortopedické, urologické, traumatologické a intervenčné zákroky vrátane DSA

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Mobilný RTG prístroj s C- ramenom s plochým detektorom, určený hlavne pre použitie na zákrokových a operačných sálach s aplikáciami pre ortopedické, urologické, traumatologické a intervenčné zákroky vrátane DSA, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Hĺbka C ramena, Hodnota / charakteristika: min.700 mm; Technické vlastnosti: Vzdialenosť medzi detektorom a rtg žiaričom, Hodnota / charakteristika: min. 760 mm; Technické vlastnosti: Orbitálny pohyb C ramena, Hodnota / charakteristika: min. 140° stupňov; Technické vlastnosti: Vertikálny motorický pohyb, Hodnota / charakteristika: min. 400 mm; Technické vlastnosti: Angulačný pohyb C ramena celkový, Hodnota / charakteristika: min. 360 °; Technické vlastnosti: Hmotnosť C ramena max. 280 kg, Hodnota / charakteristika: max. 280 kg; Technické vlastnosti: Šírka C ramena, Hodnota / charakteristika: max. 90 cm; Technické vlastnosti: Žiarenie zapínateľné ručným aj nožným spínačom, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Samostatný monitorový vozík s 2 ks s rozlišením, Hodnota / charakteristika: min. 1920x1080; Technické vlastnosti: Uhlopriečka TFT monitorov, Hodnota / charakteristika: min. 22 palcov; Technické vlastnosti: Rozlíšenie TFT monitoronim, Hodnota / charakteristika: min. 1920x1080 fullHD; Technické vlastnosti: Možnosť napojenia na PACS a NIS, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Elektrické napájanie 220-240V v AC/ max. 16 A, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Generátor a rentgenka :, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Vysokofrekvenčný generátor, Hodnota / charakteristika: min. 20 KW; Technické vlastnosti: Skiaskopické napätie, Hodnota / charakteristika: min. (40-120) kV; Technické vlastnosti: RTG- žiarič s dvomi ohniskami s rotačnou anódou, Hodnota / charakteristika: min 3000 ot./min; Technické vlastnosti: Rozmedzie ohniskového žiariča (pripúšťa sa jednofokusový alebo dvojfokusový) rozmery ohnísk, Hodnota / charakteristika: max.(0,6 -1) mm; Technické vlastnosti: Tepelná kapacita anódy, Hodnota / charakteristika: min. 300kHU; Technické vlastnosti: Pracovné režimy : kontinuálna a pulzná skiaskopia, digitálna snímkovacia technika s automatickou reguláciou dávky žiarenia, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: "Rozsah pulzného skiaskopického módu vo formáte 1K:minimálne od 1 do 25 pulsov/sekundu alebo v prípade kontinuálneho režimu, Hodnota / charakteristika: minimálne 15 obrazov/sekundu"; Technické vlastnosti: DAP meter s automatickým zápisom k aktívnemu obrazu a vytvorením protokolu o celkovej dávke, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Clony :, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Motorická pravouhlá štvorcová clona, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Počet segmentov irisovej clony, Hodnota / charakteristika: min. 6 ks; Technické vlastnosti: Znázornenie hrán clôn bez žiarenia na poslednom zapamätanom obraze, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Plochý detektor :, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Formát detektora, Hodnota / charakteristika: min. 20 x 20 cm min rozlíšenie 1330x1330, veľkosť pixelu max 155 mikrometra; Technické vlastnosti: Priestorové rozlíšenie pri vysokom kontraste, Hodnota / charakteristika: minimálne 3,0 Lp/mm; Technické vlastnosti: Laserové zameriavanie zabudované do detektora, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Digitálna zobrazovacia jednotka :, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Online spracovanie, kompletný postprocessing, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Archivácia obrazov na internú zabudovanú pamäť v matrixe, Hodnota / charakteristika: min. 1280x1280 pixel; Technické vlastnosti: DICOM funkcie (minimálne send, Worklist MPPS, Query, Retrieve), Dávkový parameter so zápisom k aktívnemu obrazu s automatickým prenosom do PACS-u pomocou DICOM SR, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Funkcie: otáčanie obrazu, filtrácia obrazu, zvýraznenie hrán, LIH, LUT,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Zabudovaná DVD alebo CD mechanika alebo USB rozhranie, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Možnosť zápisu na USB pamäťové médium, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Funkcia merania vzdialenosti a uhlov, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Funkcia kinoslučka, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Multifunkčný nožný spínač, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Interface pre zapojenie injektora, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Kapacita internej zabudovanej pamäte, Hodnota / charakteristika: min. 500 GB (200 000 obrazov); Technické vlastnosti: Osobitné požiadavky na plnenie :, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Záruka min. 24 mesiacov, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie , vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 90 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky., Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Mobilný RTG prístroj s C- ramenom s plochým detektorom, určený hlavne pre použitie na zákrokových a operačných sálach s aplikáciami pre ortopedické, urologické, traumatologické a intervenčné zákroky vrátane DSA, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MEDIXRAY, s.r.o. 2 118 958,33 20% EUR 9. Marec 2020 273698

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×