Obstarávanie

Asfaltový betón : AC8 obrusný II ; AC11 obrusný II ; AC16 ložný II ( KN_2020 )


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
5 300,00
Konečná suma(Bez DPH):
4 416,66
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44113300-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
Celok ( podľa OF )
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Asfaltová zmes s plynulou alebo prerušovanou zrnitosťou kameniva na vytvorenie vzájomného zaklinenia kameniva používaná na obrusnú alebo ložnú vrstvu vozovky cesty.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Asfaltový betón, Hodnota / charakteristika: STN EN 13108-1 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 1 Asfaltový betón.; Technické vlastnosti: Asfaltový betón, Hodnota / charakteristika: TKP MDPT SR Časť 6 Hutnené asfaltové zmesi.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Požadované množstvo : AC8 obrusný II, Jednotka: tona, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 60; Technické vlastnosti: Požadované množstvo : AC11 obrusný II, Jednotka: tona, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 16; Technické vlastnosti: Požadované množstvo : AC16 ložný II, Jednotka: tona, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8; Technické vlastnosti: Vzdialenosť obaľovacej súpravy od strediska Komárno, Jednotka: km, Minimum: 0, Maximum: 50, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Doprastav Asfalt, a.s. 1 5 300,00 20% EUR 21. Február 2020 273004

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×