Obstarávanie

Servis EPS, EZS, SKV, PTV, PER


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
39 990,00
Konečná suma(Bez DPH):
28 750,00
Zaplatené:
71.89%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50413200-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 117 a § 110 ZVO
Jednotka:
balík služieb
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Vykonávanie pravidelných odborných prehliadok a skúšok. Pravidelné odborné prehliadky a skúšky spočívajú vo vykonávaní zakonom stanovených a predpísaných kontrol jednotlivých systémov (mesačne, štvrťročne, ročne).

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Kompaktná ústredňa elektro požiarny systém (EPS) - ESSER - IQ 8000M, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Opticko dymový hlásič ESSER 801371, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 150; Technické vlastnosti: Teplotný hlásič ESSER 80127, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 30; Technické vlastnosti: Multi senzorový hlásič ESSER 801373, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 90; Technické vlastnosti: Tlačidlový hlásič ESSER 804483, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Sirénka 12V DC, 90dB 766247, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 18; Technické vlastnosti: Napájanie 1 NPE, AC - 50 Hz, 230V/TN-S, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Napájací zdroj ESSER, vstavané AKU batérie 12V/40Ah, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Náhradný zdroj 27V/3A, vstavané AKU batérie 12V/7Ah, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Mesačná kontrola EPS, Jednotka: počet, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 24; Technické vlastnosti: Štvrťročná kontrola EPS, Jednotka: počet, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 9; Technické vlastnosti: Ročná kontrola EPS, Jednotka: počet, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: Kompaktná ústredňa elektronický zabezpečovací systém (EZS) Honeywell 561MB100, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Kompaktná ústredňa elektronický zabezpečovací systém (EZS) Honeywell MB Series, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Ovládací LCD panel - Honeywell , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 17; Technické vlastnosti: Hlásič PIR SCM 2000, BUS - 1 priestorová optika, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 60; Technické vlastnosti: Hlásič PIR duálny DD105, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 60; Technické vlastnosti: Hlásič PIR duálny 33443.21, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 60; Technické vlastnosti: Hlásič detektor deštrukcie skla - Glasstrek, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 60; Technické vlastnosti: Hlásič magnatický kontakt, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Hlásič panikové tlačidlo, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50; Technické vlastnosti: Napájanie 1 NPE, AC - 50 Hz, 230V/TN - S, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Napájací zdroj vstavané AKU batérie 12V DC/65Ah, K1. C VdS:G190004, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Napájací zdroj vstavané AKU batérie 12V DC/18Ah, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Náhradný zdroj vstavané AKU batérie 12V DC/17Ah, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Štvrťročná kontrola EZS, Jednotka: počet, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 9; Technické vlastnosti: Ročná kontrola EZS, Jednotka: počet, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: Systém kontroly vstupov (SKV) - riadiaca jednotka AWE, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 27; Technické vlastnosti: Čítačka SKV bez klávesnice - Honeywell IK2, IK3, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: Čítačka SKV s klávesnicou - Honeywell IK2, IK3, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 13; Technické vlastnosti: Riadenie výťahov - IK ovládač bezkontaktný , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Riadiaca jednotka ACS1 Master, 230V, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Riadiaca jednotka ACS1 Slave 230V, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Interfejs RS485, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Releova karta 8x rele, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Elektromechanický zámok - Eff-Eff, BEFO, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 26; Technické vlastnosti: Prídržný magnet, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: Núdzové tlačidlo otvárania dvier - CXM/CO/G/G/BB, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: Elektronický trezor - ET, pre automatický manažment prístupových médií - KEMAS, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Náhradný zdroj vstavané AKU batérie 12V DC/17Ah, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Štvrťročná kontrola SKV, Jednotka: počet, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: Ročná kontrola SKV, Jednotka: počet, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: Požiarny evakuačný rozhlas (PER) ústredňa Honeywell - VARIODYN - Dom D1 4-24, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Zosilňovač - Honeywell - VARIODYN - D1 2XH 250, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Mikrofónna stanica - Honeywell - VARIODYN - DCS15, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Reproduktory Philips - stropný - LBC 3951/01, nástenný - LBC 3930/55, projektor - LBC 3094/15, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 118; Technické vlastnosti: Zálohový zdroj napájania s predĺženou dobou zálohovania - 30 min. - UPS 2200V A, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Mesačná kontrola PER, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 24; Technické vlastnosti: Štvrťročná kontrola PER, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 9; Technické vlastnosti: Ročná kontrola PER, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
2PJ GROUP, spol. s r.o. 3 34 500,00 20% EUR 3. December 2019 270633

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×