Obstarávanie

Laboratórne chemikálie a spotrebný materiál


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 550,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 125,00
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
24000000-4
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
položka
Množstvo:
28.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Spotrebný laboratórny materiál, chemikálie, štandardy, substráty, enzýmy pre účely realizácie experimentov v rámci projektu.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Sladinový bujón, pH 4.8 ±0.2 pri 25 °C; dehydratované médium zloženie: sladinový extrakt (17 g/l); 500 g, Jednotka: ks., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Sladinový agar no. 2, žltý, homogénny hygroskopický prášok; pH 5,6±0,2 pri 25 °C; dehydratované médium; zloženie: sladinový extrakt (30 g/l), sójový peptón (3 g/l), agar (15 g/l); 500 g, Jednotka: ks., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Nutričný agar DEV, pH 7.3 ± 0.2 at 25 °C; dehydratované médium; zloženie: peptón z mäsa (10 g/l), mäsový extrakt (10 g/l), NaCl (5 g/l), agar (18 g/l), 500 g, Jednotka: ks., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Nutričný bujón (ISO, APHA), pH 7.0 ±0.2 at 25 ºC, dehydratované médium, zloženie: peptón (5 g/l), mäsový extrakt (3 g/l); 500 g, Jednotka: ks., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Zemiakovo-dextrózový agar (PDA), pH 5.6 ±0.2 at 25 °C; dehydratované médium, zloženie: peptón zo zemiakov (4 g/l), glukóza (20 g/l), agar (15 g/l); 500 g, Jednotka: ks., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Zemiakovo-dextrózový bujón (PDB), pH 5,6±0,2 pri 25 °C, dehydratované médium; 500 g, Jednotka: ks., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Chlornan sodný (12 % Cl2) vo vodnom roztoku, GPR RECTAPUR, v plastovej fľaši; 2,5 L, Jednotka: ks., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Benzimidazol ≥98%; 25 g, Jednotka: ks., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Tyrozináza izolovaná z huby, lyofilizovaný prášok, ≥1000 U/mg pevného materiálu, 25000 Units (1 U je definovaný ako ΔA280 o 0.001 na min pri pH 6.5 a 25 °C v 3 mL reakčnej zmesi obsahujúcej L-tyrozín), Jednotka: ks., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Vrchnáky na 96-jamkové mikrotitračné platničky určené do readru, priehľadné, plastové, nesterilné; 1 bal. = 300 ks, Jednotka: bal., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Kyselina propiónová, >99%, Extra pure, 1 L, Jednotka: ks., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Gama-butyrolaktón, >99%,  250 g, Jednotka: ks., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Kyselina butánová, >99%, 1 bal = 500 ml, Jednotka: ks., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Kyselina L-mliečna, 85 - 90 % vo vodnom roztoku, 1 L, Jednotka: ks., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Glycerol >99 pre biotechnológie, 1 L, Jednotka: ks., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Kyselina valérová, >99%, 500 ml, Jednotka: ks., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Metyl-3-hydroxyvalerát, >98 %, 1 ml, Jednotka: ks., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Metyl-3-hydroxybutyrát, >95%, 5 g, Jednotka: ks., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Kyselina 3-hydroxybutánová, >95%, 5 g, Jednotka: ks., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Kyselina 4-hydroxybutánová, >95 %, 5 g, Jednotka: ks., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Poly((R)-3-hydroxybutyric acid), prírodný zdroj, 10 g, Jednotka: ks., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Poly(3-hydroxybutyric acid-co-3-hydroxyvaleric acid), PHV obsah 12 mol%, 10 g, Jednotka: ks., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Dimetylsulfoxid, 500 mL, Jednotka: ks., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Vivaspin® 20, 30 kDa MW (filtre), 1 bal = 12 ks, Jednotka: bal., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Vialky so závitom, číre sklo, 8 ml, 17 x 60 mm, bez vrchnákov, 1 bal. = 200 ks, Jednotka: bal., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Vrchnáky so závitom, biele, polypropylénové, s PTFE/PE tesnením, 1 bal. = 144 ks, Jednotka: bal., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: N 15 PP vrchnáky so závitom, čierne, s dierou uprostred so silikóvovo-PTFE membránou, 1 bal. = 100 ks, Jednotka: bal., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: SHT1/19 Blok pre skúmavky 8x19 mm, Jednotka: ks., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VWR International GmbH 1 2 550,00 20% EUR 24. Október 2019 268189

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×