Obstarávanie

Produkčný plnofarebný digitálny multifunkčný tlačový stroj, vrátane jeho servisnej podpory


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
133 152,00
Konečná suma(Bez DPH):
61 805,55
Zaplatené:
46.41%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
30232130-4
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
zákazka
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Pravidelná profylaktika, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Kompletné dodávky náhradných dielov a ich inštalácie počas podpory, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Spotrebný materiál nevyhnutný na zhotovenie kópií dokumentov, vrátane tonerov a iných spotrebných materiálov, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Upgrade a technická podpora softvérových produktov, ktoré sú potrebné na prevádzku stroja, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Podpora vrátane práce servisného technika a dopravy, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Reakcia na telefonické resp. e-mailové nahlásenie poruchy, Hodnota / charakteristika: do 24 hodín v pracovných dňoch; Technické vlastnosti: Odstránenie poruchy, Hodnota / charakteristika: do 48 hodín v pracovných dňoch

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Počet výtlačkov A4 podpory FB, Jednotka: A4, Minimum: , Maximum: 2000000, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Počet výtlačkov A4 ČB, Jednotka: A4, Minimum: , Maximum: 200000, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 4 74 166,67 20% EUR 22. Október 2019 267907

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×