Obstarávanie

IKT Multifunkčné zariadenia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
19 945,00
Konečná suma(Bez DPH):
6 575,00
Zaplatené:
32.96%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
30121430-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
Súbor
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Nákup techniky pre potreby objednávateľa za účelom obnovy jej stavu.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1. Multifunkčné zariadenie, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Podporované funkcie, Hodnota / charakteristika: min. tlačiareň, kopírka, skener; Technické vlastnosti: Ovládacie rozhranie, Hodnota / charakteristika: dotykový panel alebo ekvivalent, ovládanie v slovenskom alebo českom jazyku; Technické vlastnosti: Typ tlače, Hodnota / charakteristika: farebná laserová/LED alebo ekvivalent; Technické vlastnosti: Formát tlače, Hodnota / charakteristika: min. A5-A3; Technické vlastnosti: Podporované váhy papiera, Hodnota / charakteristika: min. 60-200 g/m2; Technické vlastnosti: Rýchlosť tlače a kopírovania, Hodnota / charakteristika: min. 40 strán A4 za minútu ČB aj farebne; Technické vlastnosti: Výstup prvej strany tlače a kopírovania, Hodnota / charakteristika: max. 6 sekúnd čiernobielo, max. 8 sekúnd farebne; Technické vlastnosti: Kvalita tlače, Hodnota / charakteristika: min. 1200 × 1200 dpi; Technické vlastnosti: Operačná pamäť, Hodnota / charakteristika: min. 4 GB; Technické vlastnosti: Mesačné zaťaženie, Hodnota / charakteristika: aspoň 10 000 strán/mesiac odporúčané zaťaženie, resp. 100 000 strán/mesiac maximálne zaťaženie podľa toho ktorý parameter výrobca udáva; Technické vlastnosti: Vstupný zásobník, Hodnota / charakteristika: min. 2x500 listov pre vyžadované formáty papiera; Technické vlastnosti: Duplex, Hodnota / charakteristika: duplexná tlač a kopírovanie s automatickým duplexným podávačom; Technické vlastnosti: Finišér, Hodnota / charakteristika: triedenie posunom, oddeľovacia priehradka pre 2 samostatné výstupy papiera; Technické vlastnosti: Podporované OS, Hodnota / charakteristika: min. Windows 7, 8, 10; Technické vlastnosti: Kvalita skenovania, Hodnota / charakteristika: min. v rozsahu 200 - 600 dpi bez interpolácie; Technické vlastnosti: Formát skenovania, Hodnota / charakteristika: JPEG, PDF, PDF/A; Technické vlastnosti: Úložisko pre skener, Hodnota / charakteristika: min. USB kľúč, odoslanie e-mailom, SMB; Technické vlastnosti: Rýchlosť skenovania, Hodnota / charakteristika: aspoň 100 listov A4 za minútu jednostranne aj obojstranne, farebne, pri 300 dpi; Technické vlastnosti: Funkcie skenovania, Hodnota / charakteristika: aspoň nasledujúce funkcie: - jednoprechodové skenovanie obojstranných originálov, - možnosť automatického vylúčenia bielych strán kdekoľvek v skenovanom dokumente; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: - detekcia mylného podania viacerých listov naraz,- skenovanie paralelne s prebiehajúcou tlačovou úlohou; Technické vlastnosti: Kapacita automatického podávača, Hodnota / charakteristika: aspoň 100 listov pre vyžadované formáty papiera; Technické vlastnosti: Rozhranie a pripojiteľnosť, Hodnota / charakteristika: aspoň USB 2.0 a 1 Gbps Ethernet RJ45 pre tlač aj scanovanie, podpora TCP/IP, SMB, e-mail, správa cez HTTPS (TLS), dodanie spolu s pripojovacími káblami; Technické vlastnosti: Radenie úloh, Hodnota / charakteristika: radenie tlačových úloh a úloh kopírovania tak, že akákoľvek prebiehajúca úloha je najprv dokončená, až potom začína nasledujúca úloha; Technické vlastnosti: Funkcie znižujúce environmentálnu stopu, Hodnota / charakteristika: funkcia duplexnej tlače, v originálnom softvéri výrobcu je nastavená ako predvolená funkcia; Technické vlastnosti: Ostatné, Hodnota / charakteristika: - dodanie výhradne nových, tzn. nerepasovaných a nepoužitých zariadení, - dodanie spolu so sadou tonerov, z každého druhu toneru použitého v zariadení min. 1 ks; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: - dodanie spolu s pripojovacími káblami USB aj Ethernet, - rozšírená záruka - 3 roky s opravou zariadenia v mieste dodania, reakcia na nahlásenú poruchu v nasledovný pracovný deň od nahlásenia

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. Multifunkčné zariadenie, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: 2. Služby súvisiace s dodaním tovaru, najmä doprava tovaru na miesto plnenia, vyloženie tovaru na mieste plnenia, odstraňovanie vád počas záručnej doby, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 12 7 890,00 20% EUR 8. Október 2019 266973

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×