Obstarávanie

Predĺženie platnosti licencií Office 365 E1 a Microsoft Office 365 E3


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
104 567,88
Konečná suma(Bez DPH):
62 326,39
Zaplatené:
59.6%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
48310000-4
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
celkom
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávateľa predĺženia prístupu k existujúcim online službám Office 365 E1 (O365 E1) pre 70 existujúcich prístupov verejného obstarávateľa pre verejnú správu (cenová hladina D) od dodávateľa registrovaného ako partnera alebo predajcu produktov spoločnosti Microsoft po dobu 12 mesiacov. Variantné riešenie sa nepripúšťa. Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa dodať požadované predĺženie prístupu k existujúcim online službám Office 365 E1 (O365 E1) existujúcich prístupov verejného obstarávateľa po dobu 12 mesiacov.; Verejný obstarávateľ̌ pre zabezpečenie výkonu odborných, administratívnych a organizačných prác súvisiacich s plnením úloh využíva platformu Office 365 E1 (O365 E1). Pre zabezpečenie správneho fungovania je potrebné zabezpečiť služby Office 365 a ich obnovenie.; Zabezpečenie plnej funkcionality aktuálneho prevádzkového prostredia Microsoft Office 365 aj po predlžení platností licencií.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Technický názov produktu/služby, Hodnota / charakteristika: Office 365 E1 (O365 E1); Technické vlastnosti: Kategória, Hodnota / charakteristika: Licencia určená pre verejnú správu; Technické vlastnosti: Variantné riešenie, Hodnota / charakteristika: Sa nepripúšťa; Technické vlastnosti: Záruka, Hodnota / charakteristika: Na zabezpečenie prístupu počas doby 12 mesiacov; Technické vlastnosti: Doba platnosti licencií, Hodnota / charakteristika: 12 mesiacov

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Office 365 E1 (O365 E1), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 70

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ITbubble, spol. s r.o. 9 74 791,67 20% EUR 30. September 2019 266452

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×