Obstarávanie

Protilátky, proteázy, chemikálie pre kloning, sekvenovanie a bunkové kultúry


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
18 006,00
Konečná suma(Bez DPH):
11 284,72
Zaplatené:
62.67%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33650000-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
podľa opisu - súbor
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Nákup chemikálií a pomôcok pre vykonávanie experimentov v oblastiach kloningu, sekvenovania, bunkových kultúr a produkcie špecifických nanoprotilátok

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Dialyzačné črievko široké 18 mm, štandardná membrána z regenerovanej celulózy (MWCO 3,5kD), priemer 11,5 mm, prietok 1,1 ml/cm, vrátane uzáverov a otváračov hadičiek. Balenie: 15m., Hodnota / charakteristika: 1. Dialyzačné črievko; Technické vlastnosti: Kit BLOT FastStain (obsah 25 blotov). Rýchle reverzibilné bielkovinové farbenie pre transferové membrány. Balenie: 1 kit., Hodnota / charakteristika: 2. Farbiaci kit pre transfer blot; Technické vlastnosti: Derivát chrenovej peroxidázy aktivovaný nikelnatými soľami, ktorý umožňuje priamu detekciu bielkovín bohatých na histidín vo Western blotoch a mikroplatiach na báze IMAC. Balenie: 2 ml., Hodnota / charakteristika: 3. HIS próba, protilátka; Technické vlastnosti: Substrát na detekciu aktivity chrenovej peroxidázy, farebný prechod z modrej na žltú vplyvom kyseliny sírovej alebo fosforečnej. Balenie: 250 ml., Hodnota / charakteristika: 4. ELISA Substrát; Technické vlastnosti: Trypsín - kvalita pre hmotnostnú spektrometriu. veľmi vysoko odolný proti autolytickému štiepeniu. Balenie: 100 ug., Hodnota / charakteristika: 5. Trypsín; Technické vlastnosti: Zmes peptidov a bielkovín na kalibráciu MALDI-MS obsahujúca vybrané vopred stanovené štandardy peptidov, proteínov, matríc a rozpúšťadiel na kalibráciu a testovanie hmotnostných spektrometrov s laserovou desorpčnou ionizáciou. Vhodný na analýzu zmesí bielkovín a peptidov (0,7 až 66 kDa), ako aj na vyhodnotenie neznámych vzoriek alebo vzoriek obsahujúcich široký rozsah molekulových hmotností. Balenie: 1 kit., Hodnota / charakteristika: 6. Kit pre kalibráciu MALDI-TOF MS hmotnostného spektrometra microflex; Technické vlastnosti: Substrát so stabilným svetelným výstupom na báze luminolu so zvýšenou chemiluminiscenciou pre analýzu westernovým prenosom. Balenie: 100 ml., Hodnota / charakteristika: 7. Substrát na báze lumiunolu; Technické vlastnosti: Polyklonálny zajačí antigén pre 6X -HIS EPI. Balenie: 250 ug., Hodnota / charakteristika: 8. Protilátka s HIS TAG, Rabbit polyclonal; Technické vlastnosti: Konjugát streptavidínu a chrenovej peroxidázy vhodný na použitie pri immunoblottingu, ELISA testoch a imunomikroskopii. Balenie: 2 ml., Hodnota / charakteristika: 9. Streptavidín-HRP konjugát; Technické vlastnosti: Voda kvality pre molekulárnu biológiu bez proteáz (žiadna aktivita v medziach detekovateľnosti testu), deionizovaná, destilovaná, sterilne filtrovaná 0,1 um filtrom, Balenie: 6*500 ml., Hodnota / charakteristika: 10. Voda pre molekulovú biológiu; Technické vlastnosti: Separačná matrica na vykonávanie štandardného a rýchleho sekvenovania DNA na genetických analyzátoroch 3130 a 3130 XL. Balenie: 1 ks, Hodnota / charakteristika: 11. POP 6 polymér pre sekvenátor ABI AVANT 3130/3130XL; Technické vlastnosti: Tlmivý roztok EDTA, pH 8,0 na tepelne indukované získavanie antigénu počas IHC. Balenie: 25 ml., Hodnota / charakteristika: 12. 10X koncentrovaný pufor EDTA; Technické vlastnosti: Súprava na jednoduché, rýchle a lacné spôsoby izolácie plazmidovej DNA z rekombinantných kultúr baktérie Escherichia coli. Súprava pozostáva z filtračnej striekačky na rýchle čistenie lyzátu a stĺpca na viazanie oxidu kremičitého navrhnutého pre vákuum alebo rotáciu/centrifugáciu. Balenie: 1 kit., Hodnota / charakteristika: 13. Kit pre izoláciu plazmidovej DNA; Technické vlastnosti: Zajačí antigén anti-GFP, reaktívny proti všetkým druhom Aequorea victoria GFP ako sú S65T-GFP, RS-GFP, RFP a EGFP a ďalším. Balenie: 100 ug., Hodnota / charakteristika: 14. Protilátka GFP; Technické vlastnosti: Multimiska na bunkové kultúry, rovná s vekom a maximálne adhéznym povrchom pre množstvo typov buniek pomocou viacjamkových doštičiek (insertov) s povrchovou úpravou. Otvorený formát so zvýšeným okrajom pre pohodlnú a bezpečnú manipuláciu s bunkami. Balenie: 75 ks., Hodnota / charakteristika: 15. 12 jamkové platničky pre bunkové kultúry; Technické vlastnosti: Jednotlivo balené sterilné striekačkové filtre so zaistením typu luer-lok vhodné na použitie v boxe s laminárnym prúdením. Filtropur S, membrána s veľkosťou pórov 0,2 um. Balenie: 50 ks., Hodnota / charakteristika: 16. Sterilné jednotlivo balené striekačkové filtre, póry 0,2 um; Technické vlastnosti: Hotové agarové platničky s agarom typu Thayer Martin. Určené pre rast a kultivácie baktérie Neisseria Meningitidis. Priemer 90mm, Balenie: 1 krabica pozostávajúca z dvoch sterilných balení po 10ks, tj 20 ks;, Hodnota / charakteristika: 17. Agar v platičkách, typ Thayer Martin, 20 ks; Technické vlastnosti: Reštrikčný enzým so špecificitou pre miesto GGCCNNNN^NGGCC s najvyššou aktivitou pri 50*C. Balenie: 1 kit., Hodnota / charakteristika: 18. Enzým SFII; Technické vlastnosti: Reštrikčný enzým so špecificitou pre miesto CTGCA^G s najvyššou aktivitou pri teplote 37*C. Balenie: 1kit., Hodnota / charakteristika: 19. Enzým FD PSTI; Technické vlastnosti: Reštrikčný enzým so špecificitou pre miesto C^GGCCG s najvyššou aktivitou pri teplote 37*C . Balenie: 1 kit., Hodnota / charakteristika: 20. Enzým FD ECO52I; Technické vlastnosti: Reštrikčný enzým so špecificitou pre miesto A^AGCTT s najvyššou aktivitou pri teplote 37*C. Balenie: 1 kit., Hodnota / charakteristika: 21. Enzým FD HINDIII; Technické vlastnosti: Magnetické častice potiahnuté neutravidínom s veľkosťou 1um, roztok s obsahom 1% pevnej látky. Balenie: 1ml., Hodnota / charakteristika: 22. Neutrevidínom ošetrené magnetické častice, 1% roztok; Technické vlastnosti: Súprava na prípravu vzoriek na 2-D elektroforézu, vhodná pre vzorky, ktoré inak vytvárajú zlé 2-D stopové mapy kvôli vysokej vodivosti, vysokým hladinám interferujúcich látok alebo nízkej koncentrácii proteínov. Balenie: 1 kit., Hodnota / charakteristika: 23. 2-D CLEAN UP KIT; Technické vlastnosti: Polyvinylpyrolidón s priemernou molekulovou hmotnosťou 40 kDa. Balenie: 50g., Hodnota / charakteristika: 24. Polyvinylpyrolidón, WT: 40 000; Technické vlastnosti: Špičky pre krokovaciu pipetu, s certifikátom BIO-CERT. Sterilné jednotlivo balené. Kompatibilné s pipetou Brand HandyStep S. Celkový objem 0,1 ml. Balenie: 100ks, Hodnota / charakteristika: 25. PD špičky 0,1ml; Technické vlastnosti: Špičky pre krokovaciu pipetu s certifikátom BIO-CERT. Sterilné jednotlivo balené. Kompatibilné s pipetou Brand HandyStep S. Celkový objem 0,5 ml. Balenie: 100 ks., Hodnota / charakteristika: 26. PD špičky 0,5ml; Technické vlastnosti: Acetón AnalaR NORMAPUR ACS/REAG. PE/REAG. USP v sklenenej fľaši. Balenie: 1L, Hodnota / charakteristika: 27. Acetón AnalaR Normapur; Technické vlastnosti: Kyselina dusičná, 6M HNO3 (6N). AVS TITRINORM vodný volumetrický roztok. Balenie: 1L., Hodnota / charakteristika: 28. Kyselina dusičná, 6N; Technické vlastnosti: Mikropipetovacie špičky predĺžené, pak rak express. Systém pre rýchle naplnenie prázdnej krabičky na špičky. Vrátane špičiek. Materiál: PP. Balenie: 1344 špičiek/súprava., Hodnota / charakteristika: 29. Systém pre rýchle dopĺňanie pipetovacích mikrošpičiek; Technické vlastnosti: Borosilikátová kadička typu 3.3 s nálevníkom. Vysoká odolnosť voči chemickému a teplotnému šoku. Objem max 250 ml., Hodnota / charakteristika: 30. Borosilikátová kadička, 250 ml

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. Dialyzačné črievko, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 2. Farbiaci kit pre transfer blot, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 3. HIS próba, protilátka, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 4. ELISA Substrát, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 5. Trypsín, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 6. Kit pre kalibráciu MALDI-TOF MS hmotnostného spektrometra microflex, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 7. Substrát na báze lumiunolu, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 8. Protilátka s HIS TAG, Rabbit polyclonal, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 9. Streptavidín-HRP konjugát, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 10. Voda pre molekulovú biológiu, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 11. POP 6 polymér pre sekvenátor ABI AVANT 3130/3130XL, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 12. 10X koncentrovaný pufor EDTA, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 13. Kit pre izoláciu plazmidovej DNA, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 14. Protilátka GFP, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 15. 12 jamkové platničky pre bunkové kultúry, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 16. Sterilné jednotlivo balené striekačkové filtre, póry 0,2 um, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 17. Agar v platičkách, typ Thayer Martin, 10 ks/bal, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 18. Enzým SFII, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 19. Enzým FD PSTI, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 20. Enzým FD ECO52I, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 21. Enzým FD HINDIII, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 22. Neutrevidínom ošetrené magnetické častice, 1% roztok, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 23. 2-D CLEAN UP KIT, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 24. Polyvinylpyrolidón, WT: 40 000, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 25. PD špičky 0,1ml, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 26. PD špičky 0,5ml, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 27. Acetón AnalaR Normapur, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: 28. Kyselina dusičná, 6N, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: 29. Systém pre rýchle dopĺňanie pipetovacích mikrošpičiek, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 30. Borosilikátová kadička, 250 ml, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VWR International GmbH 2 13 541,67 20% EUR 20. September 2019 266027

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×