Obstarávanie

AdBlue kvapalné aditívum pre dieselové motorové vozidlá


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
360,00
Konečná suma(Bez DPH):
298,33
Zaplatené:
82.86%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
24957000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 117 a § 110 ZVO
Jednotka:
zákazka
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

AdBlue -prísada do spaľovacích motorov, určená na dosiahnutie predpísaného ekologického limitu spaľovacieho motora

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: fyzikálne a chemické parametre podľa normy: ISO 22241, DIN 70070, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: vodný roztok močoviny vyrobený z technicky čistej močoviny a demineralizovanej vody, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: zloženie:, Hodnota / charakteristika: močovina 32,5 %, voda 67,5 %; Technické vlastnosti: hustota pri 20 stupňoch C:, Hodnota / charakteristika: 1087-1093 kg/m3; Technické vlastnosti: počiatočná teplota krištalizácie:, Hodnota / charakteristika: - 11 stupňov C; Technické vlastnosti: tovar žiadame dodať v plastových  200 litrových sudoch, Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: AdBlue kvapalné aditívum pre dieselové motory (5 x 200 litrových sudov), Jednotka: liter, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
AGROPOL Slovakia s.r.o. 3 358,00 20% EUR 13. September 2019 265583

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×