Obstarávanie

Nákup a dodávka softvéru a softvérových licencií spojených s používaním softvéru spoločnosti Microsoft


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Centrum výcviku Lešť
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
14 250,00
Konečná suma(Bez DPH):
8 458,33
Zaplatené:
59.35%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
48000000-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 117 a § 110 ZVO
Jednotka:
podľa rozpisu
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Softvér a softvérové licencie sú určené pre podporu prípravy, vykonávania a vyhodnocovania výcviku jednotiek a štábov počas počítačom podporovaných cvičení, príprave a vyhodnocovaní podkladov pre cvičiace jednotky s využitím prvkov živej simulácie, príprave AAR a vykonávaní interných kurzov v prostredí Microsoft Office. Licencia SA (Software Assurance) pomáha znížiť náklady, umožňuje kedykoľvek prechod na najnovšiu verziu daných produktov za výhodných podmienok.; Termín dodania je do 31.08.2019

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1. Office Standard – Lic/SA OLP NL Government, Hodnota / charakteristika: - 15 ks; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: - Súčasťou softvérového balíka Office Standard sú aplikácie Word, Excel, Powerpoint, Outlook, OneNote a Publisher; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: - Jazyková mutácia Multi Language,; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: - Minimálna verzia 2016.; Technické vlastnosti: 2. Windows Server CAL – Lic/SA OLP NL Government Device CAL, Hodnota / charakteristika: - 15 ks; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: - Windows Server Device CAL licencia je pre každé zariadenie, ktoré pristupuje k službám alebo využíva funkcie rôznych edícií serverov napríklad Standard alebo Enterprise.; Technické vlastnosti: 3. Exchange Standard CAL - Lic/SA OLP NL Government Device CAL, Hodnota / charakteristika: - 15 ks; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: - Exchange Standard Device CAL licencia je nutná pre každé zariadenie, ktoré pristupuje k službám či využíva funkcie edície serverov Exchange Standard,; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: - Požadovaný prístup k funkciám najmä e-mail, kalendár, kontakty a úlohy, outlook na webe, možnosť riadenia prístupov na základe rolí (RBAC),; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: - zapisovanie denníkov na databázu, predvolené politiky uchovávania údajov, vyhľadávanie vo viacerých poštových schránkach.; Technické vlastnosti: 4. Windows Remote Desktop Services CAL - Lic/SA OLP NL Government User CAL, Hodnota / charakteristika: - 1 ks; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: - Windows Remote Desktop Services User CAL licencia je nutná pre používateľa využívajúceho prístup vzdialenej správy rôznych edícií serverov.; Technické vlastnosti: 5. Exchange Server Standard - Lic/SA OLP NL Government, Hodnota / charakteristika: - 1 ks; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: - jazyková mutácia English; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: - minimálna verzia 2016.

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ITbubble, spol. s r.o. 6 10 150,00 20% EUR 14. August 2019 264045

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×