Obstarávanie

Digitálny skiagrafický RTG prístroj pre centrálny a urgentný príjem


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
180 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
139 166,66
Zaplatené:
77.31%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33111000-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Kompletný plnomotorizovaný röntgenový systém pre digitálne spracovanie a diagnostiku obrazu spolu s vytvorením digitálneho obrazu na centrálnom a urgentnom príjme a OAaIM/JIS

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Typ detektora  s CSI scintilátorom, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: Pevne zabudované detektory, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: Motorizovaný synchronizovaný pohyb s vertikálnym statívom a elevačným stolom, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: Ovládanie na stropnom statíve dotykovou konzolou s kontrolou systému, kolimácie, generátora a zobrazením snímky, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: Vertigraf s funkciou motorického nakláňania detektora min. ( +20/-90)° stupňov, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: RTG žiarič s výkonom zodpovedajúcim výkonu RTG generátora, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: Bucky clona vo vertigrafe aj v stole, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: Mriežky min. 40 lp/cm pri motorickej clone alebo 80 lp/cm pri statickej clone, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: Pacientsky stôl s nosnosťou min. 250 kg, fixný elevačný, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: Dávkový parameter so zápisom k aktívnemu obrazu s automatickým prenosom do PACS-u (DAP), Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: Zabudované laserové zameriavanie a kolimačné LED svetlo, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: Svetelná clona  automaticky synchronizovaná s izocentrom vertikálneho statívu resp.stola, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: Autotracking (zdvíhanie stola synchronizované s vert. posuv statívu, bucky clona v stole synchronizovaná s pozdĺžnym posuvom str. statívu, vertikálny posuv vertigrafu synchronizovaný s vertikálnym posuvom stropného statívu, náklon rentgenky synchronizovaný s bucky clonou v stole), Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: Expozičná automatika s komôrkami v stole i vertigrafe, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: DAP meter, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: Transportný vozík na prepravu pacientov z urgentného príjmu pre snímkovanie pacientov v AP aj LAT polohe pre snímkovanie pri vertikálnom statíve bez prekladania. Hmotnosť vozíka max. 70 kg s minimálnou nosnosťou 200 kg., Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: CE certifikát vydaný výrobcom na ponúkaný prístroj aj s príslušenstvom, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: Platný ŠÚKL kód prístroja, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: Súlad s ustanovením § 115 ods. 5 a ods. 11 zákona 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj vykonávacej vyhlášky § 3 ods.4 vyhlášky MZ SR 101/2018 Z.z, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: Povolenie na dovoz, vývoz, predaj a distribúciu zdrojov ionizujúceho žiarenia. Rovnako ako aj povolenie na inštaláciu a servis zdrojov ionizujúceho žiarenia, vydané Úradom verejného zdravotníctva SR - zákon č.87/2018 Z.z., Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: Operačný systém Windows alebo Linux, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: CPU min. i-5-6500 alebo ekvivalent, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Zabudované CD/DVD a USB rozhranie, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: Hard disk minimálne 500 GB, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: Pamäť RAM minimálne 4 GB, v prípade operačného systému Linux - minimálne 2 GB, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: Minimálne DICOM verzia 3.00 alebo novšia, DICOM funkcie- Storage , Query, Print , Worklist, Retrieve, Commitment, MPPS, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: Manuál v slovenskom  jazyku, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: Monitor akvizičnej stanice s rozmerom minimálne 21 palcov, s rozlíšením minimálne 1.3 MP, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: Ovládanie generátora integrované do akvizičnej stanice, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: Preddefinované anatomicky špecifické orgánové programy, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Kompletné vytvorenie orgánových programov, alebo dodávateľ vyškolí používateľov na vytvorenie orgánových programov podľa svojich špecifických požiadaviek., Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: UPS záložný zdroj min. 500W, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: Akustické dorozumievacie zariadenie, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: Svetelné návestidlá 2 ks, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: Postprocesing, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: Stitching  (spájanie obrazov) vo vertigrafe, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: Rozvádzač k rtg. podľa projektovej dokumentácie, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: Projektová dokumentácia technológie pracoviska, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: Odborná skúška zariadenia, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: Ochranná zástera pre pacientov, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: Ochranné rukavice, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: Gonádové krytie - sada muži/ženy, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: Ochranný golier, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: Integrácia do PACS a aktivácia Worklistu v cene zákazky (Obstarávateľ zabezpečí spoluprácu s prevádzkovateľom software, zakúpenie prístupov pre modalitu, prípravu Worklistu medzi PACS a NIS atď. ), Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: Systém pre digitálne spracovanie obrazu na JIS/ ARO, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: Akvizičná stanica so software identickým pre pevný rtg. systém - tablet alebo notebook min. 15" s možnosťou pripojenia DAP metra pojazdného RTG prístroja k tejto stanici, aby bol možný zápis dávky priamo k aktívnemu obrazu., Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: DAP meter s výstupom pre pripojenie k prenosnej akvizičnej stanici napájaný z RTG pojazdného prístroja, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: WIFI detektor s CsI scintilátorom, rozmer min. 35x 43 cm, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: Priestorové rozlíšenie zobrazovacieho systému pri vysokom kontraste min. 3,5 lp/mm, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: Nabíjacia stanica s dvomi batériami, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: DICOM 3.00 rozhranie s funkciami Storage , Query, Print , Worklist, Retrieve, Commitment, MPPS, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: Držiak detektoru s antirozptylovou mriežkou (min. 40 lp/mm), Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: Platný ŠULK kód, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: Diagnostický monitor  2 ks min.19", Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: Grafická karta PCI Expres 16 s min. 3 výstupmi DisplayPort pre ponúkané monitory, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: Rozlíšenie monitorov min. 3MPx/ monitor, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: Autokalibrácia monitorov, Hodnota / charakteristika: vyžaduje sa; Technické vlastnosti: Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí Odberateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré  vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) v rámci ktorého sa Predávajúci zaväzuje dodržať nasledovné lehoty:, Hodnota / charakteristika: min. 24 mesiacov odo dňa inštalácie v mieste plnenia a uvedenie zariadenia do prevádzky; Technické vlastnosti: - kontrola čistoty a vyčistenie krytov na nedostupných plochách - kontrola celistvosti signálnych a elektrických káblov - kontrola konektorových spojení - kontrola všetkých ovládacích prvkov a indikácie - kontrola mechanických pohybov a posuvov - kontrola a premazanie mechanických komponentov - dopnutie reťazí a laniek - nastavenie koncových spínačov - kontrola ochranných vodičov - kontrola vysokonapäťových obvodov a VN koncoviek - nastavenie skiagrafických parametrov - údržba software a potrebné kalibrácie - odstránenie zistených nedostatkov - Profylaktická kontrola, Hodnota / charakteristika: bude vykonávaná v dohodnutých dňoch v mesiaci v prípade poruchy v deň odstraňovania poruchy.; Technické vlastnosti: Elektrické revízie budú vykonávané ročne o vykonanom meraní bude vykonaný záznam., Hodnota / charakteristika: Vyžaduje sa; Technické vlastnosti: V prípade poruchy zariadenia servisná odozva, Hodnota / charakteristika: maximálne do 12 hodín od nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní; Technické vlastnosti: Servisný zásah, Hodnota / charakteristika: max. do 24 hodín  v rámci pracovných dní; Technické vlastnosti: Výmena náhradného dielu, Hodnota / charakteristika: max. 7 dní od odsúhlasenia jeho výmeny objednávateľom

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Počet detektorov (v stole a vo vertikálnom statíve), Jednotka: ks, Minimum: minimálne 2, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rozmer aktívnej plochy detektora (výška x šírka), Jednotka: cm, Minimum: minimálne 42x 42 cm, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rozlíšenie veľkosť bodu a počet bodov, Jednotka: μm, Minimum: , Maximum: 143 μm, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Priestorové rozlíšenie zobrazovacieho systému pri vysokom kontraste, Jednotka: lp/mm, Minimum: 3,5 lp/mm, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rozlíšenie – rozsah šedi, Jednotka: bit, Minimum: minimálne 14 bit, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Čas zobrazenia snímky po expozícii, Jednotka: s, Minimum: , Maximum: maximálne 10 sekúnd, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Výstupný výkon generátora, Jednotka: kW, Minimum: minimálne 65 kW, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rozsah kV pri 1 kV krokoch, Jednotka: kV, Minimum: minimálne od 40 kV do 150 kV, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rozsah nastavenia mAs, Jednotka: mAs, Minimum: minimálne 1 mAs - 500 mAs, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Veľkosť malého ohniska, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: maximálne 0,6 mm, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Veľkosť veľkého ohniska, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: maximálne 1,2 mm, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tepelná kapacita anódy, Jednotka: kHU, Minimum: minimálne 300 kHU, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Pozdĺžny posuv statívu RTG žiariča, Jednotka: cm, Minimum: min. 300 cm, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Transversálny posuv statívu RTG žiariča, Jednotka: cm, Minimum: min. 300 cm, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Vertikálny posuv statívu RTG žiariča, Jednotka: cm, Minimum: min. 160 cm, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rotácia RTG žiariča okolo vertikálnej osi stropného statívu, Jednotka: °, Minimum: +180°/-180°, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rozmer  dosky stola (dĺžka x šírka), Jednotka: cm, Minimum: minimálne 210 cm x 80 cm, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rozsah motorického nastavenia výšky stola, Jednotka: cm, Minimum: minimálne 25 cm, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Posuv dosky v pozdĺžnom smere, Jednotka: cm, Minimum: ± 40 cm, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Posuv dosky v transversálnom smere, Jednotka: cm, Minimum: ± 12 cm, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rozsah posuvu stredu detektoru na vertigrafe min. 450 mm - 1800 mm, Jednotka: cm, Minimum: min. 45-180 cm, Maximum: , Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MEDIXRAY, s.r.o. 3 167 000,00 20% EUR 26. Júl 2019 263578

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×