Obstarávanie

Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Sokolce


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Sokolce
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
150 810,00
Konečná suma(Bez DPH):
150 810,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
42990000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
3

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmet zákazky sa člení na časti: Logický celok 1 - Traktor s prídavnými zariadeniami Logický celok 2 - Nápravová mobilná váha Logický celok 3 - Kontajnery

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
AGROSERVIS spol. s r.o. 1 9 840,00 Neuvedené EUR 21. Január 2020 261232
TENZONA Slovakia s.r.o. 2 3 690,00 Neuvedené EUR 23. Január 2020 261231
AGROSERVIS spol. s r.o. 1 137 280,00 Neuvedené EUR 21. Január 2020 261230

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Kúpne zmluvy na LC1 a LC3 - AGROSERVIS 29. Január 2020 29. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077060/content/1028821/download","filename":"LC1 Kúpna zmluva -traktor.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077060/content/1028822/download","filename":"LC3 Kúpna zmluva -kontajnery.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 16. Apríl 2018 16. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970573/content/787836/download","filename":"VO_SOKOLCE_NEZRUSENIE.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CP2 - PENTIMEX 29. Január 2020 29. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077071/content/1028833/download","filename":"CP2 - PENTIMEX.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 29. Január 2020 29. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077063/content/1028825/download","filename":"ZAPISNICA_Podmienky_ucasti.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. Marec 2018 19. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/955620/content/738439/download","filename":"SP - SOKOLCE - zberný dvor - stroje - PROFIL.pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva na LC2 - TENZONA 29. Január 2020 29. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077061/content/1028823/download","filename":"LC2 Kúpna zmluva - váha.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CP1 - TENZONA 29. Január 2020 29. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077068/content/1028830/download","filename":"CP1 - TENZONA.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 29. Január 2020 29. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077066/content/1028829/download","filename":"SOKOLCE_zberny_dvor_stroje_Sprava_o_zakazke.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 29. Január 2020 29. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077062/content/1028824/download","filename":"ZAPISNICA_Otvaranie_ponuk.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 29. Január 2020 29. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077064/content/1028826/download","filename":"ZAPISNICA_Predmet_zakazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077064/content/1028827/download","filename":"ZAPISNICA_Vyhodnotenie_ponuk.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 16. Apríl 2018 16. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/970569/content/787831/download","filename":"VO_SOKOLCE_VVP_LC1-LC3.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CP3 - AGROSERVIS 29. Január 2020 29. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077074/content/1028834/download","filename":"CP3 - AGROSERVIS.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×