Obstarávanie

Filmová produkcia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská agentúra životného prostredia
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
574 600,00
Konečná suma(Bez DPH):
574 600,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
92100000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je profesionálna produkcia informačných video spotov, televíznych spotov, rádio spotov, 360 stupňových 3D animovaných stereoskopických audiovizuálnych diel vo virtuálnej realite, rozšírenej reality a poskytnutie iných profesionálnych produkčných služieb.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Globe production, s.r.o. 3 574 600,00 Neuvedené EUR 10. Január 2020 260978

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 8. November 2019 8. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3065511/content/1003847/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka M KREO, s.r.o. 10. Január 2020 10. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3074038/content/1023262/download","filename":"KOPIA_PONUKY.zip"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke podľa § 24 ZVO 10. Január 2020 10. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3074016/content/1023159/download","filename":"Správa o zákazke podľa § 24 ZVO - TEXT.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 10. Január 2020 10. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3074040/content/1023264/download","filename":"Zápisnica z otvárania bez podpisov.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o novom termíne otvárania ponúk 12. September 2019 12. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056550/content/985163/download","filename":"30_SAŽP_FP_Informácia o novom termíne otvárania ponúk.pdf"}]
Zmluva RÁMCOVÁ ZMLUVA O DIELO č. SAŽP ORP/2019/207 10. Január 2020 10. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3074012/content/1023140/download","filename":"RD bez príloh a podpisov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3074012/content/1023141/download","filename":"RD príloha 1 bez podpisov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3074012/content/1023142/download","filename":"RD príloha 2 bez podpisov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3074012/content/1023143/download","filename":"RD príloha 3 bez podpisov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3074012/content/1023144/download","filename":"RD príloha 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3074012/content/1023145/download","filename":"RD príloha 5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3074012/content/1023146/download","filename":"RD príloha 6 bez podpisov.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov 27. December 2019 27. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072480/content/1019945/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov.pdf"}]
Jednotný európsky dokument - výzva Filmová produkcia 14. August 2019 14. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052710/content/976293/download","filename":"jed-vyzva.xml"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052710/content/976294/download","filename":"jed-vyzva.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 10. Január 2020 10. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3074041/content/1023266/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia bez podpisov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3074041/content/1023267/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia_Príloha č.1_Kontrolný hárok_Globe production.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3074041/content/1023268/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia_Príloha č.2_Kontrolný hárok_STONE PP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3074041/content/1023269/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia_Príloha č.3_Kontrolný hárok_M KREO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka STONE PP, s. r. o. 10. Január 2020 10. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3074039/content/1023263/download","filename":"STONE PP.zip"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o zmene termínu otvárania ponúk 11. September 2019 11. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056378/content/984927/download","filename":"Informácia o zmene termínu otvárania ponúk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ RÁMCOVÁ ZMLUVA O DIELO č. SAŽP ORP/2019/207 10. Január 2020 10. Január 2020 []
Ponuky uchádzačov Ponuka Globe production, s.r.o. 10. Január 2020 10. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3074037/content/1023261/download","filename":"Globe production.zip"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o zmene termínu otvárania ponúk 16. September 2019 16. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056874/content/986129/download","filename":"32_SAŽP_FP_Informácia o zmene termínu otvárania ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o zmene termínu otvárania ponúk 19. September 2019 19. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057471/content/987538/download","filename":"34_SAŽP_FP_Informácia o zmene termínu otvárania ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 13. August 2019 13. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052455/content/975718/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052455/content/975719/download","filename":"Súťažné podklady.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052455/content/975720/download","filename":"Príloha F. Cenová tabuľka_vzor.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052455/content/975729/download","filename":"Časť B._prílohy č.1_33.zip"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o zrušení výsledku vyhodnotenia ponúk 18. December 2019 18. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3071377/content/1016587/download","filename":"Informácia o zrušení výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×