Obstarávanie

„Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu“


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Stupava
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
349 179,00
Konečná suma(Bez DPH):
349 179,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90500000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v oblasti nakladania s komunálnym odpadom, objemným odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Stupava v rozsahu zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania a poskytnutie Veľkoobjemového kontajneru v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov. Verejný obstarávateľ predpokladá uzatvorenie zmluvy s uchádzačom, ktorého úlohou bude zabezpečiť zhodnotenie/zneškodnenie odpadu: 1.odpad kat.č: 200301 - Zmesový komunálny odpad 2.odpad kat.č: 200307 - Objemový odpad 3.odpad kat.č. : 200308 - Drobný stavebný odpad Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v časti B. súťažných podkladov (ďalej aj ako SP).

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. 1 349 179,00 Neuvedené EUR 23. December 2019 260931

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady - aktualizované 5. November 2019 5. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064790/content/1002793/download","filename":"Súťažné podklady_ Mesto Stupava _ Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu_WORD aktualizované _05.11.2019.docx"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 7. Január 2020 7. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073441/content/1022201/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk_Mesto Stupava_.docx.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 7. Január 2020 7. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073443/content/1022203/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka - FCC Slovensko, s.r.o. 7. Január 2020 7. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073444/content/1022204/download","filename":"ponuka uchádzača.pdf"}]
Súťažné podklady Sútažné podklady - aktualizované 20. November 2019 20. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3067185/content/1006989/download","filename":"Súťažné podklady_ Mesto Stupava _ Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu_WORD aktualizované _20.11.2019-1.docx"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 7. Január 2020 7. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073442/content/1022202/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti a obsahu ponúk_Mesto Stupava_.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 423192.pdf 4. November 2019 20. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064662/content/1006988/download","filename":"Odpovede na otázky VO 423192.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 7. Január 2020 7. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073440/content/1022200/download","filename":"Zápisica z otvárania ponúk_ Mesto Stupava.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o zmene súťažných podkladov 5. November 2019 5. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064788/content/1002792/download","filename":"Oznámenie o zmene SP _05_11.2019.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. Október 2019 22. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3062674/content/998379/download","filename":"Súťažné podklady_ Mesto Stupava _ Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu_WORD.docx"}]
Zmluva Zmluvy 7. Január 2020 7. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073439/content/1022199/download","filename":"zmluva + prílohy.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 6. December 2019 6. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069602/content/1012842/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk _Mesto Stupava.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o zmene sútažných podkladov 20. November 2019 20. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3067187/content/1006991/download","filename":"Oznámenie o zmene SP _20_11.2019.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 7. Január 2020 7. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073445/content/1022205/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia VO_Mesto Stupava_.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×