Obstarávanie

Rekonštrukcia administratívnej budovy v Banskej Bystrici - interiérová časť I.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 135 964,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 135 964,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45213150-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom tejto zákazky je uskutočnenie nasledovných interiérových stavebných prác na administratívnej budove: stavebná časť, vykurovanie, bleskozvod, umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody, štruktúrovaná kabeláž, vzduchotechnika, elektrická požiarna signalizácia (EPS), hlasová signalizácia požiaru (HSP), elektronický zabezpečovací systém (EZS), CCTV, prístupový systém (PS), evidencia dochádzky (ED), výťahy a to v špecifikácii stanovenej v projektovej dokumentácii a rozpočte a v rozsahu stanovenom v opise.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
U.K.S.R. s. r. o. 1 2 135 964,00 Neuvedené EUR 20. December 2019 259793

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady_Oprava č. 1 18. November 2019 18. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3066597/content/1005910/download","filename":"Súťažné podklady_Oprava č. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3066597/content/1005914/download","filename":"Príloha č. 1_Projektová dokumentácia _doplnenie.zip"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 27. December 2019 27. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072623/content/1020281/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 28. Október 2019 28. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3063312/content/999753/download","filename":"Príloha č. 1 SP - Opis predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3063312/content/999754/download","filename":"Príloha č. 1 SP - Projektová dokumentácia.zip"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3063312/content/999755/download","filename":"Príloha č. 2 SP - Návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3063312/content/999756/download","filename":"Príloha č. 3 SP - Návrh na plnenie kritérií.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3063312/content/999757/download","filename":"Príloha č. 4 SP - Výkaz výmer.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3063312/content/999758/download","filename":"Príloha č. 5 SP - Podmienky účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3063312/content/999759/download","filename":"Príloha č. 7 SP - Formuláre Vyhlásení a plnomocenstiev uchádzača.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3063312/content/999760/download","filename":"Príloha č. 8 SP - Zoznam subdodávateľov.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3063312/content/999761/download","filename":"Príloha č. 9-1 SP - Príručka používateľa systému EVO (záujemca uchádzač).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3063312/content/999762/download","filename":"Príloha č. 9-2 SP - Príručka k funkcionalitám webového sídla úradu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3063312/content/999763/download","filename":"Príloha č. 9-3 SP - Príručka Záujemca-Uchádzač - elektronická aukcia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3063312/content/1000028/download","filename":"Príloha č. 6 SP - Formulár JED.rtf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3063312/content/1000029/download","filename":"Súťažné podklady - AB BB interiér.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 27. December 2019 27. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072620/content/1020278/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka U.K.S.R. s.r.o. 27. December 2019 28. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072619/content/1020277/download","filename":"Návrh na plnenie kritérií.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072619/content/1020356/download","filename":"Ponuka.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 27. December 2019 27. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072622/content/1020280/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 423444.pdf 6. November 2019 27. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3065059/content/1009174/download","filename":"Odpovede na otázky VO 423444.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo číslo 1989/2019-PR 27. December 2019 27. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072625/content/1020283/download","filename":"Zmluva o dielo číslo 1989_2019-PR.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 16. December 2019 16. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3070891/content/1015732/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 27. December 2019 27. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072627/content/1020285/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 27. December 2019 27. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072626/content/1020284/download","filename":"Odovodnenie nezrušenia VO.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×