Obstarávanie

Audítorské služby


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
900 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
545 248,00
Zaplatené:
60.58%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79212000-3
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytovanie audítorských služieb súvisiacich s účtovnými výkazmi za príslušný rok pre Hlavné mesto SR Bratislavu a spoločnosti v zriaďovateľskej pôsobnosti Hlavného mesta uvedené v časti I.1) tohto Oznámenia, spočívajúcich najmä v spracovaní overenia ročnej individuálnej účtovnej závierky, overenia ročnej konsolidovanej účtovnej závierky, overenia hospodárenie podľa rozpočtu, overenia výročnej správy, listu odporúčaní.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 3 545 248,00 Neuvedené EUR 16. December 2019 259676

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 21. November 2018 21. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008635/content/883170/download","filename":"Príloha č. 1 - Rámcová dohoda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008635/content/883173/download","filename":"Príloha č. 5 - Rozpis položiek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008635/content/883174/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenia Súťažných podkladov 10. Január 2019 10. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3017691/content/901572/download","filename":"Vysvetlenie Súťažných podkladov_10.01.2019.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Redakčná oprava č. 1 19. December 2018 19. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014616/content/894779/download","filename":"CORRIGENDUM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014616/content/894780/download","filename":"Redakčná oprava č. 1_profil.pdf"}]
Stanovisko k Žiadosti o nápravu Písomné oznámenie o výsledku čiastočného vybavenia žiadosti o nápravu 7. December 2018 7. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012155/content/890104/download","filename":"Písomné oznámenie o výsledku čiastočného vybavenia ŽoN.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 417935.pdf 28. November 2018 10. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010095/content/901570/download","filename":"Odpovede na otázky VO 417935.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o zrušení verejného obstarávania 11. Február 2019 11. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3024570/content/913216/download","filename":"Oznámenie o zrušení VO.pdf"}]
Stanovisko k Žiadosti o nápravu Písomné oznámenie o výsledku čiastočného vybavenia žiadosti o nápravu 10. December 2018 10. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012464/content/890782/download","filename":"Písomné oznámenie o výsledku čiastočného vybavenia ŽoN.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenia Súťažných podkladov 8. Január 2019 8. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3017254/content/900939/download","filename":"Ramcová dohoda_oprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3017254/content/900940/download","filename":"Vysvetlenie Súťažných podkladov_08.01.2019.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×