Obstarávanie

Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Mesto Bánovce nad Bebravou


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Bánovce nad Bebravou
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
240 036,00
Konečná suma(Bez DPH):
240 036,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09123000-7
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmet zákazky tvorí dodávka zemného plynu, skoordinovanie a zabezpečenie prepravy a distribúcie plynu, resp. poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných obstarávateľov pristupujúcich VO na základe podmienok stanovených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3 240 036,00 Neuvedené EUR 4. December 2019 259472

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 30. September 2019 30. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058789/content/990633/download","filename":"1. Súťažné podklady - BnBPL.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058789/content/990634/download","filename":"1. Súťažné podklady - BnBPL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058789/content/990635/download","filename":"2. Príloha č. 2 - Zoznam verejných obstarávateľov pristupujúcich k VO - BnBPL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058789/content/990636/download","filename":"2. Príloha č. 2 - Zoznam verejných obstarávateľov pristupujúcich k VO - BnBPL.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058789/content/990637/download","filename":"3. Príloha č. 3 - Zoznam odberných miest s predpokladaným množstvom odberu zemného plynu - BnBPL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058789/content/990638/download","filename":"3. Príloha č. 3 - Zoznam odberných miest s predpokladaným množstvom odberu zemného plynu - BnBPL.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058789/content/990639/download","filename":"4. Príloha č. 3 k SP -Návrh na plnenie kritérii - BnBPL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058789/content/990640/download","filename":"4. Príloha č. 3 k SP -Návrh na plnenie kritérii - BnBPL.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058789/content/990641/download","filename":"5. Príloha č. 4 k SP - Krycí list ponuky - BnBPL.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058789/content/990642/download","filename":"5. Príloha č. 4 k SP - Krycí list ponuky - BnBPL.pdf"}]
Zmluva Rámcova dohoda č. RD-01/2019/PL 9. December 2019 9. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069828/content/1013237/download","filename":"Rámcová dohoda - BnBPL.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 9. December 2019 9. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069826/content/1013233/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti - BnBPL.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 3 9. December 2019 9. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069822/content/1013229/download","filename":"Ponuka č. 3 - MAGNA ENERGIA - BnBPL.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení Rámcovej dohody č. RD-01/2019/PL 9. December 2019 9. December 2019 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 9. December 2019 9. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069823/content/1013230/download","filename":"Správa o zákazke - BnBPL.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk č. 1 + č. 2 9. December 2019 9. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069827/content/1013234/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - 1. časť - BnBPL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069827/content/1013235/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - 2. časť - BnBPL - po el. aukcii.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 2 9. December 2019 9. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069821/content/1013228/download","filename":"Ponuka č. 2 - SPP - BnBPL.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 1 9. December 2019 9. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069820/content/1013227/download","filename":"Ponuka č. 1 - Energie2 - BnBPL.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk § 55 ods. 2 11. November 2019 11. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3065736/content/1004276/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk § 55, ods. 2 - profil - w - BnBPL.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 9. December 2019 9. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069824/content/1013231/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk - BnBPL.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×