Obstarávanie

Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním 2019


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
694 630,00
Konečná suma(Bez DPH):
694 629,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71351810-4
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
4

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vykonanie obnovy katastrálneho operátu novym mapovaním

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 4 187 967,00 Neuvedené EUR 25. November 2019 259406
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 4 126 657,00 Neuvedené EUR 25. November 2019 259405
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 5 167 677,00 Neuvedené EUR 25. November 2019 259404
GEODÉZIA Žilina a. s. 4 212 328,00 Neuvedené EUR 25. November 2019 259403

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača GEODÉZIA, Žilina, a. s. 3. December 2019 3. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069112/content/1011772/download","filename":"UGKK_OKO_2019_C1_Ponuka_Geodezia_ZA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača - skupina dodávateľov GEFOS SLOVAKIA, s. r. o. a GEOPLAN Prešov, s.r.o. (v zastúpení GEFOS SLOVAKIA) - časť 2 3. December 2019 3. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069116/content/1011782/download","filename":"UGKK_OKO_2019_C2_Ponuka_GEFOS.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 22. Október 2019 22. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3062604/content/998135/download","filename":"UGKK_OKO_2019_Informacia_vysledok_profil.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Zmluva o dielo na dodanie Obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním - katastrálne územie Iliašovce intravilán 3. December 2019 3. December 2019 []
Zmluva Zmluva o dielo na dodanie Obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním - katastrálne územie Predajná intravilán 3. December 2019 3. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069009/content/1011493/download","filename":"Zmluva o dielo na dodanie Obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním - katastrálne územie Predajná intravilán - text.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 3. December 2019 3. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069028/content/1011516/download","filename":"UGKK_OKO_C1_otvaranie_ponuky_20190722.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069028/content/1011517/download","filename":"UGKK_OKO_C2_otvaranie_ponuky_20190722.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069028/content/1011518/download","filename":"UGKK_OKO_C3_otvaranie_ponuky_20190722.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069028/content/1011519/download","filename":"UGKK_OKO_C4_otvaranie_ponuky_20190722.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača GEODETICCA, s. r. o. (časť 1 - 4) 3. December 2019 3. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069113/content/1011773/download","filename":"UGKK_OKO_2019_C1_Ponuka_Geodeticca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069113/content/1011774/download","filename":"UGKK_OKO_2019_C2_Ponuka_Geodeticca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069113/content/1011775/download","filename":"UGKK_OKO_2019_C3_Ponuka_Geodeticca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069113/content/1011776/download","filename":"UGKK_OKO_2019_C4_Ponuka_Geodeticca.pdf"}]
Súťažné podklady Odkaz na súťažné podklady (EO EKS) 5. Jún 2019 5. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041452/content/951857/download","filename":"UGKK_OKO_2019_Zverejnenie_Profil_UVO.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo na dodanie Obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním - katastrálne územie Iliašovce intravilán 3. December 2019 3. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069014/content/1011497/download","filename":"Zmluva o dielo na dodanie Obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním - katastrálne územie Iliašovce intravilán - text.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača - skupina dodávateľov IGK, s. r. o. a ZOG, s. r. o.; v zastúpení IGK, s. r. o. (časť 1 - časť 4) 3. December 2019 3. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069118/content/1011805/download","filename":"UGKK_OKO_2019_C1_Ponuka_IGK_ZOG.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069118/content/1011806/download","filename":"UGKK_OKO_2019_C2_Ponuka_IGK_ZOG.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069118/content/1011807/download","filename":"UGKK_OKO_2019_C3_Ponuka_IGK_ZOG.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069118/content/1011808/download","filename":"UGKK_OKO_2019_C4_Ponuka_IGK_ZOG.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Zmluva o dielo na dodanie Obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním - katastrálne územie Hubová intravilán 3. December 2019 3. December 2019 []
Zmluva Zmluva o dielo na dodanie Obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním - katastrálne územie Hubová intravilán 3. December 2019 3. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069005/content/1011491/download","filename":"Zmluva o dielo na dodanie Obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním - katastrálne územie Hubová intravilán - text.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 3. December 2019 3. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069120/content/1011811/download","filename":"UGKK_OKO_2019_Sprava_o_zakazke_profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača Progres CAD Engineering, s.r.o. (časť 2) 3. December 2019 3. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069117/content/1011783/download","filename":"UGKK_OKO_2019_C2_Ponuka_PCE.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnice o vyhodnotení ponúk 3. December 2019 3. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069096/content/1011630/download","filename":"UGKK_OKO_2019_Zapisnica_ponuky_20190806.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069096/content/1011631/download","filename":"UGKK_OKO_2019_Zapisnica_ponuky_20190821.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069096/content/1011632/download","filename":"UGKK_OKO_2019_Zapisnica_ponuky_MNP_20190930.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069096/content/1011633/download","filename":"UGKK_OKO_2019_Zapisnica_ponuky_MNP_20191010.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odkaz na elektronickú tabuľu (zverejňovanie dokumentov a informácií) 5. Jún 2019 5. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041454/content/951859/download","filename":"UGKK_OKO_2019_Zverejnenie_Profil_UVO.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Zmluva o dielo na dodanie Obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním - katastrálne územie Predajná intravilán 3. December 2019 3. December 2019 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača Siman a Jorčík, spol. s r.o (časť 4) 3. December 2019 3. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069119/content/1011810/download","filename":"UGKK_OKO_2019_C4_Ponuka_SaJ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača GKK - geodetická služba, s.r.o. (časť 3) 3. December 2019 3. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069115/content/1011781/download","filename":"UGKK_OKO_2019_C3_Ponuka_GKK.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 3. December 2019 3. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069095/content/1011623/download","filename":"UGKK_OKO_2019_Zapisnica_PU_20190821.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069095/content/1011624/download","filename":"UGKK_OKO_2019_Zapisnica_PU_20190930.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo na dodanie Obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním - katastrálne územie Malý Biel intravilán 3. December 2019 3. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069012/content/1011496/download","filename":"Zmluva o dielo na dodanie Obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním - katastrálne územie Maly Biel intravilán - - text.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Zmluva o dielo na dodanie Obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním - katastrálne územie Malý Biel intravilán 3. December 2019 3. December 2019 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača GEOKOD, s. r. o. (časť 1 - časť 4) 3. December 2019 3. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069114/content/1011777/download","filename":"UGKK_OKO_2019_C4_Ponuka_Geokod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069114/content/1011778/download","filename":"UGKK_OKO_2019_C3_Ponuka_Geokod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069114/content/1011779/download","filename":"UGKK_OKO_2019_C2_Ponuka_Geokod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069114/content/1011780/download","filename":"UGKK_OKO_2019_C1_Ponuka_Geokod.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×