Obstarávanie

Výmena silových ističov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
750 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
464 197,00
Zaplatené:
61.89%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45317300-5
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je výmena 43 kusov silových ističov v štyroch etapách v hlavnom elektrickom rozvode budovy ústredia verejného obstarávateľa v rozsahu a kvalite podľa projektovej dokumentácie. Predmetom zákazky je aj vykonávanie záručných prehliadok počas trvania 5-ročnej záručnej doby. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane požiadaviek na predmet zákazky, množstva a špecifikácií je uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ENERGETIKA Ružomberok, spol. s r.o. 3 464 197,00 Neuvedené EUR 21. November 2019 259382

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 4. December 2019 4. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069300/content/1012137/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponúk_výmena ističov_FINAL.pdf"}]
Súťažné podklady Informácia o zverejnení súťažných podkladov 25. September 2019 25. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058211/content/989356/download","filename":"Informácia o zverejnení SP_ističe.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke podľa § 24 ZVO 4. December 2019 4. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069296/content/1012133/download","filename":"Správa o zákazke výmena silových ističov.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 8. November 2019 8. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3065580/content/1003994/download","filename":"Informácia o výsledku do profilu - výmena silových ističov.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 28. November 2019 28. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068434/content/1009661/download","filename":"Zmluva o dielo.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 4. December 2019 4. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069298/content/1012135/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk_výmena ističov.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 4. December 2019 4. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069299/content/1012136/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti_výmena ističov_FINAL.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×