Obstarávanie

Prístavba MŠ Obchodná 26, Sečovce


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Sečovce
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je prístavba MŠ Obchodná 26, Sečovce v rozsahu Objekt: SO - 01 Prístavba Materskej školy: Architotechnické stavebné riešenie, Zdravo-technika, Ústredné kúrenie, Vetranie s rekuperáciou tepla, Elektroinštalácia, Bleskozvod, Objekt: SO - 02 Vodovodná prípojka, Objekt: SO - 03 Prípojka splaškovej kanalizácie, Objekt: SO - 04 Teplovodná prípojka, Objekt: SO - 05 Detské ihrisko a Objekt: SO - 06 Spevnené plochy.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Zadanie 4. November 2019 4. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064636/content/1002262/download","filename":"VV - Prístavba Materskej školy Sečovce - rev. 04-2019.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064636/content/1002263/download","filename":"VV-ELI-BL (dielči VV)-MŠ Sečovce.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064636/content/1002264/download","filename":"VV-UK SO_01_04 (dielči VV UK).xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064636/content/1002371/download","filename":"VV 1 - Prístavba Materskej školy Sečovce.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064636/content/1002372/download","filename":"VV 2 - Prístavba Materskej školy Sečovce.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064636/content/1002373/download","filename":"VV-ELI-BL (dielči VV)-MŠ Sečovce.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064636/content/1002374/download","filename":"VV-UK SO_01_04 (dielči VV UK).xls"}]
Súťažné podklady Projektová dokumentácia 4. November 2019 4. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064637/content/1002265/download","filename":"01_podorys 1NP_SS_celok.dgn.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064637/content/1002266/download","filename":"01_podorys 1NP_SS_celok.dwg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064637/content/1002267/download","filename":"02_podorys 2NP_SS_celok.dgn.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064637/content/1002268/download","filename":"02_podorys 2NP_SS_celok.dwg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064637/content/1002269/download","filename":"03_podorys strecha_SS_celok.dgn.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064637/content/1002270/download","filename":"03_podorys strecha_SS_celok.dwg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064637/content/1002271/download","filename":"04_rez_A_A_SS_CELOK.dgn.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064637/content/1002272/download","filename":"04_rez_A_A_SS_CELOK.dwg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064637/content/1002273/download","filename":"05_pohlady_SS_CELOK.dgn.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064637/content/1002274/download","filename":"05_pohlady_SS_CELOK.dwg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064637/content/1002275/download","filename":"06_pohlady_SS_CELOK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064637/content/1002276/download","filename":"07_podorys 1NP_NS_celok.dgn.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064637/content/1002277/download","filename":"07_podorys 1NP_NS_celok.dwg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064637/content/1002278/download","filename":"08_podorys 2NP_NS_celok.dgn.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064637/content/1002279/download","filename":"08_podorys 2NP_NS_celok.dwg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064637/content/1002280/download","filename":"09_podorys strecha_NS_celok.dgn.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064637/content/1002281/download","filename":"09_podorys strecha_NS_celok.dwg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064637/content/1002282/download","filename":"10_rez_A_A_NS_CELOK.dgn.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064637/content/1002283/download","filename":"10_rez_A_A_NS_CELOK.dwg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064637/content/1002284/download","filename":"11_pohlady_NS_CELOK.dgn.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064637/content/1002285/download","filename":"12_pohlady_NS_CELOK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064637/content/1002286/download","filename":"13_Legenda materialov NS_CELOK.dgn.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064637/content/1002287/download","filename":"14_Vypis prvkov NS_CELOK.dgn.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064637/content/1002288/download","filename":"15_Detaily zateplenia NS_CELOK.dgn.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064637/content/1002289/download","filename":"16_Detaily zateplenia NS_CELOK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064637/content/1002290/download","filename":"17_Odkvapovy chodnik NS_CELOK.dgn.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064637/content/1002291/download","filename":"A_SS_STS_MS Seceovce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064637/content/1002292/download","filename":"A_SS_STS_MS Seceovce_bez peciatky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064637/content/1002293/download","filename":"B4_SOH_MS Seceovce_bez peciatky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064637/content/1002294/download","filename":"C01 - Situacia - Kataster portal pc 1535.dgn.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064637/content/1002295/download","filename":"D1_TS_MS Seceovce - bez peciatky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064637/content/1002296/download","filename":"D1_TS_MS Seceovce - s peciatkou.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064637/content/1002297/download","filename":"D1-TTP - OP_2316_Sec_GLOBAL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064637/content/1002298/download","filename":"D1-TTP - OP_2316_Secovce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064637/content/1002299/download","filename":"Pôvodne_OP_2316_Secovce (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064637/content/1002300/download","filename":"Pôvodne_OP_2316_Secovce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064637/content/1002301/download","filename":"TS_UK_Hydraulické vyregulovanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064637/content/1002302/download","filename":"UK_01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064637/content/1002303/download","filename":"UK_02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064637/content/1002304/download","filename":"UK_03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064637/content/1002305/download","filename":"UK_04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064637/content/1002306/download","filename":"VZT 01 - podorys 1_NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064637/content/1002307/download","filename":"VZT 02 - podorys 2_NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064637/content/1002308/download","filename":"VZT 03 - jednotla so spatnym ziskanim tepla.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064637/content/1002309/download","filename":"Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy, Obchodná 26, Sečovce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064637/content/1002310/download","filename":"ZTI 01 - podorys 1_NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064637/content/1002311/download","filename":"ZTI 02 - podorys 2_NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064637/content/1002312/download","filename":"ZTI 03 - podorys strecha MS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064637/content/1002313/download","filename":"ZTI 04 - schema zapojenia MS.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Výzva na predkladanie ponúk 4. November 2019 4. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064635/content/1002261/download","filename":"oznamenie-30930_-_wyp.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zmena čísla účtu na zábezpeku 18. November 2019 18. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3066638/content/1005997/download","filename":"Vysvetlenie_doplnenie SP.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady + ZoD 4. November 2019 4. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064676/content/1002375/download","filename":"Sutazne podklady MS Secovce.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064676/content/1002376/download","filename":"PRÍLOHA Č_5 Návrh Zmluvy o dielo.doc"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×