Obstarávanie

Dodanie technickej posypovej soli a zeolitu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
Hlavný CPV kód:
34927100-2
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Nákup a dodanie soli a zeolitu potrebných pre výkon zimnej údržby v Mestskej časti Bratislava Ružinov, ktorú na základe rámcovej zmluvy vykonáva a zabezpečuje verejný obstarávateľ.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 3. December 2019 3. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069082/content/1011592/download","filename":"ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK.docx"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady_RPVPS_soľ a zeolit_08102019 10. Október 2019 10. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060318/content/993808/download","filename":"Súťažné podklady_RPVPS_sol a zeolit_08102019.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 3. December 2019 3. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069083/content/1011593/download","filename":"ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV.docx"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 3. December 2019 3. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069084/content/1011594/download","filename":"ZÁPISNICA Z OTVÁRANIA PONÚK.docx"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 3. December 2019 3. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069088/content/1011602/download","filename":"PONUKA UCHÁDZAČA EP SLOVAKIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069088/content/1011604/download","filename":"PONUKA UCHÁDZAČA EP SLOVAKIA_2 časť.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 3. December 2019 3. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3069085/content/1011596/download","filename":"SPRÁVA O ZÁKAZKE.docx"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×