Obstarávanie

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Most pri Bratislave


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Most pri Bratislave
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
Hlavný CPV kód:
48800000-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom obstarávania sú tovary súvisiace so skvalitnením vybavenia odborných učební ZŠ nasledovne: Hlavná aktivita č.1 Obstaranie vybavenia biologicko/chemickej učebne Hlavná aktivita č.3 Obstaranie vybavenia polytechnickej učebne Pre obmedzený počet charakteristík v tomto formulári stručný opis je uvedený vo Výzve na predkladanie ponúk č.15423- WYT uverejnenej vo Vestníku č. 131/2019 - 02.07.2019

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o vyhodnotení ponúk 27. November 2019 27. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3068220/content/1009192/download","filename":"VYSLEDOK_VO.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 2. Júl 2019 26. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3045717/content/961417/download","filename":"2_Didaktické pomôcky_VO-REV2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3045717/content/961418/download","filename":"2_Didaktické pomôcky_VO-REV2.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3045717/content/961419/download","filename":"2_IKT_VO-REV2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3045717/content/961420/download","filename":"2_IKT_VO-REV2.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3045717/content/961421/download","filename":"2_Nabytok_VO-REV2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3045717/content/961422/download","filename":"2_Nabytok_VO-REV2.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3045717/content/989650/download","filename":"Sutazne-podklady-akt.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×