Obstarávanie

Rekonštrukcia domu smútku v Tornali


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Tornaľa
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektu Dom smútku v meste Tornaľa v zmysle projektovej dokumentácie rozdelená na dve etapy.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 6. November 2019 6. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064959/content/1003046/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064959/content/1003047/download","filename":"1 Prílohy k súťažným podkladom 1, 2, 3, 6, 7, 8.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064959/content/1003048/download","filename":"2 Príloha č. 4 Zmluva o dielo _Návrh.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064959/content/1003049/download","filename":"4 Príloha č. 5.2 I. etapa Výkaz výmer- zadanie.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064959/content/1003050/download","filename":"3 Príloha č. 5.2 II .etapa Výkaz výmer - zadanie..xls2.xls"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 20. November 2019 20. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3067048/content/1006791/download","filename":"Správa o zákazke- zrušenie.pdf"}]
Súťažné podklady Projektová dokumentácia - Príloha č. 5-1 6. November 2019 6. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064969/content/1003061/download","filename":"Príloha č. 5 -1 Projektová dokumentácia.zip"}]
Iný dokument k zákazke Odôvodnenie zrušenia postupu 20. November 2019 20. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3067049/content/1006793/download","filename":"Odôvodnenie zrušenia postupu.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×