Obstarávanie

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Pliešovce


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Pliešovce
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
539 998,00
Konečná suma(Bez DPH):
539 998,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45215100-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Stavebné práce zamerané výstavbu nového centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Pliešovce v zmysle výzvy na predkladanie projektových zámerov IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 MZ SR ako aj na základe hygienických a kapacitných nedostatkov, ako aj v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., vyhlášky MZ SR č.553/2007 Z.z., ďalej zákona č. 355/2007 Z.z., zákona č.140/2008 Z.z., vyhlášky MZ SR č.259/2008 Z.z., nariadenia vlády SR č.410/2007 Z.z. a č. 387/2006 Z.z., zákona č. 223/2001 Z.z., v zmysle platných predpisov Slovenskej republiky v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie v rámci projektu: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Pliešovce. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane nenaceneného výkazu výmer je súčasťou projektovej dokumentácie, ktorá tvorila: prílohu č. 1 týchto súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VERÓNY OaS s.r.o. 3 539 998,00 Neuvedené EUR 15. November 2019 259106

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Jednotný európsky dokument - výzva Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Pliešovce 4. Jún 2019 4. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041398/content/951779/download","filename":"jed-vyzva.xml"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041398/content/951780/download","filename":"jed-vyzva.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady s prílohami 4. Jún 2019 4. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041394/content/951772/download","filename":"Príloha č. 2C Zoznam kľúčových stavebných materiálov a výrobkov CIZS Pliešovce.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041394/content/951775/download","filename":"20190531 SP_CIZS v obci Pliešovce.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041394/content/951776/download","filename":"20190531 SP_CIZS v obci Pliešovce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041394/content/951778/download","filename":"Príloha č. 2A Zadanie_Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Pliešovce.xls"}]
Súťažné podklady I. OPRAVA Súťažných podkladov - text zvýraznený 26. Jún 2019 26. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044921/content/959218/download","filename":"I. OPRAVA SP_CIZS v obci Pliešovce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044921/content/959219/download","filename":"I. OPRAVA SP_CIZS v obci Pliešovce.docx"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradí uchádzačov podľa § 55 ods. 2 zákona 21. Október 2019 21. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3062441/content/997854/download","filename":"20191021 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradí uchádzačov.pdf"}]
Súťažné podklady Príloha č.1 Opis predmetu zákazky - Projektová dokumentácia 4. Jún 2019 4. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041396/content/951773/download","filename":"CIZS PLIEŠOVCE_PD.rar"}]
Súťažné podklady 1.Vysvetlenie a doplnenie SP a výzvy 19. Jún 2019 19. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043533/content/956705/download","filename":"1. Vysvetlenie a doplnenie výzvy a SP všetkým záujemcom.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke podľa § 24 ods. 2 a 3 zákona 18. November 2019 18. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3066756/content/1006167/download","filename":"20191117 Správa o zákazke § 24 ods. 2 a 3 zákona.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo č.2/2019 18. November 2019 18. November 2019 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o vyhodnotení ponúk 21. Október 2019 21. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3062445/content/997853/download","filename":"20191021 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradí uchádzačov.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×