Obstarávanie

„Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový vstup“ (3)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Generálny investor Bratislavy (GIB)
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
Hlavný CPV kód:
45221211-4
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných a montážnych prác na stavbe Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový vstup, dodávka a montáž 4 ks výťahov s vybudovaním prístupových lávok, stavebných úprav, osvetlenia a kamerového systému. Stavba pozostáva zo stavebných objektov: SO 01 Podchod Saratov SO 02 Optická prípojka

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Projektová dokumentácia (časť D 01/2) 18. September 2019 18. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057201/content/986914/download","filename":"2861_SU_SO01_SK_Sprievodna_Sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057201/content/986915/download","filename":"2861_SU_SO01_SK_Vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057201/content/986916/download","filename":"01_OK výťahov a prístupových rámp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057201/content/986917/download","filename":"02_ok pristresku.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057201/content/986918/download","filename":"TS_Statika_Podchod Saratov.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057201/content/986919/download","filename":"000 Rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057201/content/986920/download","filename":"001 Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057201/content/986921/download","filename":"101 Podorys - Pripojka NN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057201/content/986922/download","filename":"102POD~1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057201/content/986923/download","filename":"103 Podorys - Kamerovy system.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057201/content/986924/download","filename":"104 Situacia - zony TV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057201/content/986925/download","filename":"201 Rozvadzac RS1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057201/content/986926/download","filename":"202 Rozvadzac RS2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057201/content/986927/download","filename":"Vypocet osvetlenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057201/content/986928/download","filename":"TS_SARATOV-PODCHOD_PO.pdf"}]
Súťažné podklady Výkaz výmer (edit.) pre alternatívu výťah trakčný 22. Október 2019 22. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3062629/content/998239/download","filename":"2861 - Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový vstup [zadanie].xlsx"}]
Súťažné podklady Projektová dokumentácia (časť G, H) 18. September 2019 18. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057210/content/986960/download","filename":"KDI.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057210/content/986961/download","filename":"MČ Dúbravka.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057210/content/986962/download","filename":"OU_ŽP_odpady.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057210/content/986963/download","filename":"PO od hasicov_TS.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057210/content/986964/download","filename":"PO.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057210/content/986965/download","filename":"Siemens.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057210/content/986966/download","filename":"SITEL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057210/content/986967/download","filename":"SZTP.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057210/content/986968/download","filename":"UPC.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057210/content/986969/download","filename":"ÚSaNS.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057210/content/986970/download","filename":"zoznam stanovisk_Podchod Saratov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057210/content/986971/download","filename":"Podchod_BOZP-Správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057210/content/986972/download","filename":"SARATOV_BOZP-Titul list.pdf"}]
Súťažné podklady Projektová dokumentácia (časť D 02) 18. September 2019 18. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057206/content/986934/download","filename":"000 Rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057206/content/986935/download","filename":"001 Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057206/content/986936/download","filename":"101 Situacia.pdf"}]
Súťažné podklady Výkaz výmer - zmena 2 (edit.) 4. Október 2019 4. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3059743/content/992695/download","filename":"Výkaz výmer - zmena 2 - Staveb.časť pol.č. 46-49.xlsx"}]
Súťažné podklady Projektová dokumentácia (časť D 01/2) - Upresnenie EI 22. Október 2019 22. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3062626/content/998232/download","filename":"001 Technicka sprava - dodatok 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3062626/content/998233/download","filename":"102 Podorys - Osvetlenie a silnoprudove rozvody_01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3062626/content/998234/download","filename":"103 Podorys - Kamerovy system.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 18. September 2019 18. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057189/content/986857/download","filename":"SP Podchod Saratov (3).pdf"}]
Súťažné podklady Výkaz výmer (edit.) 18. September 2019 18. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057214/content/986979/download","filename":"2861SP_S01_Výkaz výmer.xlsx"}]
Iný dokument k zákazke Stanovisko statika 4. Október 2019 4. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3059746/content/992700/download","filename":"Stanovisko statika.pdf"}]
Súťažné podklady Výkaz výmer - zmena (edit.) 30. September 2019 30. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058888/content/990849/download","filename":"Výkaz výmer - zmena - doplnenie časť EI pol.č. 72-75.xlsx"}]
Súťažné podklady Projektová dokumentácia (časť E) 18. September 2019 18. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057208/content/986939/download","filename":"01_sit_pov_podchod_saratov_1e-pov_1e.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057208/content/986940/download","filename":"02_sit_pov_podchod_saratov_2e-pov_2e.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057208/content/986941/download","filename":"03_sit_pov_podchod_saratov_3e-pov_3e.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057208/content/986942/download","filename":"04_sit_pov_podchod_saratov_4e-pov_4e.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057208/content/986943/download","filename":"05_DDZ-1.ETAPA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057208/content/986944/download","filename":"06_DDZ-2.ETAPA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057208/content/986945/download","filename":"07_DDZ-3.ETAPA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057208/content/986946/download","filename":"08_DDZ-4.ETAPA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057208/content/986947/download","filename":"TS_POV_podchod_saratov_12 4.pdf"}]
Jednotný európsky dokument - výzva „Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový vstup“ (3) 18. September 2019 18. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057233/content/987004/download","filename":"jed-vyzva.xml"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057233/content/987005/download","filename":"jed-vyzva.pdf"}]
Súťažné podklady ZoD, prílohy F, G (edit.) 18. September 2019 18. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057215/content/986980/download","filename":"Zmluva o dielo.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057215/content/986981/download","filename":"Prílohy F, G.docx"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 422799.pdf 30. September 2019 22. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058889/content/998244/download","filename":"Odpovede na otázky VO 422799.pdf"}]
Súťažné podklady Výkaz výmer (časť F) 18. September 2019 18. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057212/content/986974/download","filename":"2861SP_S01_Výkaz výmer 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057212/content/986975/download","filename":"2861SP_S01_Výkaz výmer 02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057212/content/986976/download","filename":"2861SP_S01_Výkaz výmer 03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057212/content/986977/download","filename":"2861SP_S01_Výkaz výmer 04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057212/content/986978/download","filename":"2861SP_S01_Výkaz výmer R.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Žiadosť o nápravu 6. November 2019 6. November 2019 []
Súťažné podklady Projektová dokumentácia (časť D) 18. September 2019 18. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057198/content/986894/download","filename":"2861_SP_SO01_SK_01_Celkova_Situacia_Stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057198/content/986895/download","filename":"2861_SP_SO01_SK_02_1PP_Existujuci_Stav_R1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057198/content/986897/download","filename":"2861_SP_SO01_SK_03_1NP_Existujuci_Stav_R1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057198/content/986898/download","filename":"2861_SP_SO01_SK_04_Rezy_Existujuci_Stav_R1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057198/content/986899/download","filename":"2861_SP_SO01_SK_05_1PP_Novy_Stav_R1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057198/content/986900/download","filename":"2861_SP_SO01_SK_06_1NP_Novy_Stav_R1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057198/content/986901/download","filename":"2861_SP_SO01_SK_07_Rezy_Novy_Stav_R1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057198/content/986902/download","filename":"2861_SP_SO01_SK_08_Pohlady_Novy_Stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057198/content/986903/download","filename":"2861_SP_SO01_SK_09_Pristresok_Novy_Stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057198/content/986904/download","filename":"2861_SP_SO01_SK_10_Vykaz_Vyrobkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057198/content/986905/download","filename":"2861_SP_SO01_SK_11_Oplastenie_Sachta_Novy_Stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057198/content/986906/download","filename":"2861_SP_SO01_SK_12_Vytah_Novy_Stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057198/content/986907/download","filename":"2861_SP_SO01_SK_Technicka_Sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057198/content/986908/download","filename":"2861_SP_SO01_SK_TS_Vypis_Skladieb.xls"}]
Súťažné podklady Projektová dokumentácia (časť D a D 01/2) - Alternatíva výťahu - trakčný 22. Október 2019 22. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3062627/content/998235/download","filename":"TS_Statika_Podchod Saratov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3062627/content/998236/download","filename":"1a Zmena OK výťahov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3062627/content/998237/download","filename":"11_Podchod Saratov_ Oplastenie sachty - dodatok 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3062627/content/998238/download","filename":"12_Trakcny vytah Saratov-A az D.pdf"}]
Súťažné podklady Projektová dokumentácia (časť A, B, C) 18. September 2019 18. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057193/content/986861/download","filename":"A_SPRIEVODNÁ SPRÁVA.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057193/content/986862/download","filename":"Saratov - B - Suhrnna technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057193/content/986863/download","filename":"Podchod Saratov_PD_Situacia-C - Situacia - Sirsie vztahy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057193/content/986864/download","filename":"Podchod Saratov_PD_Situacia-C1 - Celkova situacia stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057193/content/986865/download","filename":"Podchod Saratov_PD_Situacia-C2 - Katastralna mapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057193/content/986866/download","filename":"Saratov_KaPor_1000.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×