Obstarávanie

„Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti NSK v Šali“ – stavebné práce


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Nitriansky samosprávny kraj
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
Hlavný CPV kód:
45215100-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Riešený objekt sa nachádza v existujúcom areáli Polikliniky NSK Šaľa - blok E - bývalá Detská poliklinika. Predmetom rekonštrukcie je budova súp. č. 833 na pozemku parc. č. 2079, 2090, 2091/1 v k. ú. Šaľa. Stavebné úpravy zahŕňajú komplexnú rekonštrukciu objektu, prispôsobenie vnútornej dispozície potrebám užívateľov v súlade so stanovenými štandardami pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti, vytvorenie priestorových podmienok pre moderné ambulancie a zázemie lekárov, poskytovanie sociálnych služieb a vytvorenie bezbariérových prístupov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP 6 14. August 2019 14. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052684/content/976234/download","filename":"Vysvetlenie 6_odpoveď.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Žiadosť o vysvetlenie 2 - odpoveď 12. August 2019 12. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052315/content/975371/download","filename":"Vysvetlenie 2_odpoveď.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052315/content/975372/download","filename":"ELEKTRO_oprava.rar"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052315/content/975373/download","filename":"VÝKAZ VÝMER_oprava.xlsx"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP 5 13. August 2019 13. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052525/content/975836/download","filename":"Vysvetlenie 5_odpoveď.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP 11 20. August 2019 20. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053300/content/977709/download","filename":"Vysvetlenie 11_odpoveď.zip"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP 8 19. August 2019 19. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053078/content/977258/download","filename":"Vysvetlenie 8_odpoveď.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP 3 13. August 2019 13. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052452/content/975709/download","filename":"Vysvetlenie 3_odpoveď.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052452/content/975710/download","filename":"VÝKAZ VÝMER_opravaII.xlsx"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP 9 19. August 2019 19. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053159/content/977447/download","filename":"Vysvetlenie 9_odpoveď.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 30. Október 2019 30. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3063921/content/1000930/download","filename":"Správa o zákazke_§24_PL.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 6. August 2019 6. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051153/content/972622/download","filename":"Súťažné podklady.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051153/content/972623/download","filename":"B. 2 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY- ZMLUVA O DIELO.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051153/content/972624/download","filename":"Projektová dokumentácia _výkaz výmer.zip"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 1 8. August 2019 8. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051724/content/973763/download","filename":"Vysvetlenie súťažných podkladov 1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP 13 21. August 2019 21. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053490/content/978285/download","filename":"Vysvetlenie 13_odpoveď.zip"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP 12 20. August 2019 20. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053326/content/977774/download","filename":"Vysvetlenie 12_odpoveď.zip"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP4 13. August 2019 13. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052478/content/975779/download","filename":"Vysvetlenie 4_odpoveď.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP 7 14. August 2019 14. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052757/content/976444/download","filename":"Vysvetlenie 7_odpoveď.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052757/content/976445/download","filename":"VÝKAZ VÝMER_oprava III.xlsx"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP 10 20. August 2019 20. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053281/content/977657/download","filename":"Vysvetlenie 11-odpoveď.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053281/content/977658/download","filename":"VÝKAZ VÝMER_oprava IV.xlsx"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×