Obstarávanie

Učebne pre základnú školu v obci Liptovská Teplička


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Liptovská Teplička
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
135 414,00
Konečná suma(Bez DPH):
134 153,00
Zaplatené:
99.06%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
39162200-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
3

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je nákup vybavenia do učební - prírodné vedy a polytechnických učební. Podrobná špecifikácia tvorí prílohu súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MONASTER, s.r.o. 4 31 299,00 Neuvedené EUR 24. Október 2019 258871
MONASTER, s.r.o. 2 36 836,00 Neuvedené EUR 24. Október 2019 258870
MONASTER, s.r.o. 2 66 018,00 Neuvedené EUR 24. Október 2019 258869

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka 1 31. Október 2019 31. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064430/content/1001897/download","filename":"priloha_c_1_k_sp_vseobecne_info.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064430/content/1001898/download","filename":"priloha_c_4_k_sp_navrh_plnenia_kriterii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064430/content/1001899/download","filename":"priloha_c_5_k_sp_vyhlasenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064430/content/1001900/download","filename":"sp_liptovska_teplicka_vybavenie_ucebni.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064430/content/1001901/download","filename":"vypis zo zoznamu Hospodarských subjektok 2019.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064430/content/1001902/download","filename":"zadanie_specifikacia_vybavenie_ucebni_doplnenie_na_doplnenie.xlsx"}]
Zmluva Kúpna zmluva 31. Október 2019 31. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064428/content/1001893/download","filename":"Kupna zmluva 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064428/content/1001894/download","filename":"Kupna zmluva 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064428/content/1001895/download","filename":"Kupna zmluva 3.pdf"}]
Zápisnica o zasadnutí poroty Komisia 31. Október 2019 31. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064438/content/1001925/download","filename":"Lipt._Teplicka_menovanie_komisie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064438/content/1001926/download","filename":"Lipt_Teplicka_prezenc_otvaranie_ponuk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 3 31. Október 2019 31. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064432/content/1001911/download","filename":"čestné vyhlásenie k preukázaniu podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064432/content/1001912/download","filename":"Návrh Kúpnej zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064432/content/1001913/download","filename":"príloha č.1 Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064432/content/1001914/download","filename":"príloha č.4 návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064432/content/1001915/download","filename":"príloha č.5 čestné vyhlásenie uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064432/content/1001916/download","filename":"Súhlas so spracovaním osobných údajov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064432/content/1001917/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064432/content/1001918/download","filename":"zadanie špecifikácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064432/content/1001919/download","filename":"zoznam_hospodarskych_subjektov (4).pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 31. Október 2019 31. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064435/content/1001922/download","filename":"Lipt._Teplicka_Zapisnica_otvaranie_ponuk.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 31. Október 2019 31. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064437/content/1001924/download","filename":"Lipt._Teplicka_zapisnica_vyhodnotenie_ponuk.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 6. Júl 2019 6. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3046500/content/962941/download","filename":"Lipt._Teplicka_Zapisnica_otvaranie_ponuk_zaslanie.doc"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 4 31. Október 2019 31. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064433/content/1001920/download","filename":"14509-WYT_Liptovska_Teplicka_Ponuka_SkolaSk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 18. Jún 2019 18. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043325/content/956391/download","filename":"Priloha_c_1_k_SP_vseobecne_info.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043325/content/956392/download","filename":"Priloha_c_2_k_SP_skupina dodavatelov.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043325/content/956393/download","filename":"Priloha_c_3_k_SP_plnomocenstvo.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043325/content/956394/download","filename":"Priloha_c_4_k_SP_navrh_plnenia_kriterii.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043325/content/956395/download","filename":"Priloha_c_5_k_SP_vyhlasenie.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043325/content/956396/download","filename":"SP_Liptovska_Teplicka_vybavenie_ucebni.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043325/content/956397/download","filename":"Zadanie_specifikacia_Vybavenie_ucebni_doplnenie_na_doplnenie.xlsx"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 2 31. Október 2019 31. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064431/content/1001903/download","filename":"Kúpna zmluva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064431/content/1001904/download","filename":"Osobné postavenie.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064431/content/1001905/download","filename":"Príloha č.1 k SP Všeobecné informácie o uchádzačovi 001.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064431/content/1001906/download","filename":"Príloha č.5 k SP Vyhlásenie.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064431/content/1001907/download","filename":"priloha_c_4_k_sp_navrh_plnenia_kriterii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064431/content/1001908/download","filename":"Titulný list ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064431/content/1001909/download","filename":"VzOR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064431/content/1001910/download","filename":"Zadanie- špecifikácia časť 3.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 31. Október 2019 31. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064434/content/1001921/download","filename":"Sprava_o_zakazke_LT_ucebne.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 31. Október 2019 31. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064436/content/1001923/download","filename":"Lipt._Teplicka_vyhodnotenie_splnenie_podmienok.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku verejného obstarávania 19. September 2019 19. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057501/content/987618/download","filename":"Lipt_Teplicka_informacia_vysledok_vyhodnotenia_ponuk.doc"}]
Odkaz na oznámenie Výzva na predkladanie ponúk 18. Jún 2019 18. Jún 2019 []

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×