Obstarávanie

Oprava dvojkolesí osobných vozňov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
569 798,00
Konečná suma(Bez DPH):
569 797,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50222000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je oprava dvojkolesí osobných vozňov, typ 409.2 s drážkou, 429 s drážkou, 429.1 bez drážky, 429.3 GP 200N, 433, 433.1, 433.2, 450 2BK, 450 3BK a DDm 840 pre potreby obstarávateľa - objednávky za III.Q. 2019.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ŽOS Vrútky a.s. 1 201 248,00 Neuvedené EUR 11. September 2019 258817
ŽOS Trnava, a. s. 2 368 549,00 Neuvedené EUR 24. September 2019 258816

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka ŽOS Vrútky - časť Ostatné 4. Január 2017 4. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/703261/content/435204/download","filename":"Ponuka-ŽOS Vrútky-OSTATNÉ.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o prístupe k súťažným podkladom 10. Marec 2016 10. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631960/content/516126/download","filename":"Informácia o prístupe k SP.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 44 ods.2 - časť5 25. Júl 2016 25. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/694072/content/535580/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 44 ods.2 - časť5.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka ŽOS Trnava - časť Ostatné 4. Január 2017 4. Január 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka ŽOS Trnava časť Kritériá 4. Január 2017 4. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/703256/content/435181/download","filename":"Ponuka-ŽOS Trnava-KRITÉRIA.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č. 4600002846/VS/2016 na opravu dvojkolesí OV 14. November 2016 14. November 2016 []
Ponuky uchádzačov Ponuka ŽOS Vrútky - časť Kritériá 4. Január 2017 4. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/703259/content/435188/download","filename":"Ponuka-ŽOS Vrútky-KRITÉRIA.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 4. Január 2017 4. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/758039/content/473214/download","filename":"Zápisnica z otvárania častí ponúk označených ako Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/758039/content/473215/download","filename":"Zapisnica z otvarania ponuk _KRITERIA.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. 4600002858/VS/2016 na opravu dvojkolesí OV 4. Január 2017 4. Január 2017 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 44 ods.2 - časť6 25. Júl 2016 25. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/694073/content/535729/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 44 ods.2 - časť6.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - Tatravagonka Bratstvo - časť Kritériá 4. Január 2017 4. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/703276/content/435331/download","filename":"Ponuka-Tatravagonka Bratstvo-KRITÉRIA.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 44 ods.2 - časť2 25. Júl 2016 25. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/694067/content/535558/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 44 ods.2 - časť2.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 44 ods.2 - časť1 9. November 2016 9. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/736637/content/470094/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 44 ods.2 - časť1.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č.4600002847/VS/2016 na opravu dvojkolesí OV 14. November 2016 14. November 2016 []
Správa o zákazke Správa o zákazke (pre časti 2.-6. predmetu zákazky) 16. November 2016 16. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/738739/content/482248/download","filename":"správa o zákazke 1.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 1. Jún 2016 1. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/671591/content/796230/download","filename":"INO.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 29. Marec 2017 29. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/796882/content/554831/download","filename":"suma skutočne uhradeného plnenia 2016 opravu dvojkolesí OV.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. 4600002885/VS/2016 na opravu dvojkolesí OV 7. December 2016 7. December 2016 []
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu pre časti 3., 4., 5., 6., 7. predmetu zákazky 25. Júl 2016 25. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/694075/content/535737/download","filename":"Nezrušenie postupu.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 4. Január 2017 4. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/758041/content/473235/download","filename":"Zapisnica č.1 z vyhodnotenia ponuk _KRITERIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/758041/content/473237/download","filename":"Zapisnica č.2 z vyhodnotenia ponuk _KRITERIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/758041/content/473238/download","filename":"Zapisnica č.1 z vyhodnotenia ponuk po EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/758041/content/473239/download","filename":"Zapisnica č.2 z vyhodnotenia ponuk časť 1. po EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/758041/content/473240/download","filename":"Zápisnica č 1 z hľadiska splnenia požiadaviek na PZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/758041/content/473241/download","filename":"Zápisnica č 2 z hľadiska splnenia požiadaviek na PZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/758041/content/473242/download","filename":"Zapisnica z posúdenia mimoriadne nízkej ponuky podľa § 42 ods 4 - 14.6.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 44 ods.2 - časť3 25. Júl 2016 25. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/694070/content/535564/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 44 ods.2 - časť3.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. 4600002847/VS/2016 na opravu dvojkolesí OV 14. November 2016 14. November 2016 []
Správa o zákazke Správa o zákazke (pre časti 1.-7. predmetu zákazky) 9. Január 2017 4. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/746792/content/800477/download","filename":"správa o zákazke podľa zákona 25_2006 final.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č.4600002885/VS/2016 na opravu dvojkolesí OV 7. December 2016 7. December 2016 []
Ponuky uchádzačov Ponuka - Tatravagonka Bratstvo - časť Ostatné 4. Január 2017 4. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/703277/content/435364/download","filename":"Ponuka-Tatravagonka Bratstvo-OSTATNÉ-1.časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/703277/content/435365/download","filename":"Ponuka-Tatravagonka Bratstvo-OSTATNÉ-2.časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/703277/content/435366/download","filename":"Ponuka-Tatravagonka Bratstvo-OSTATNÉ-3.časť.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2017 3. Apríl 2018 3. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/963203/content/767883/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia za opravy dvojkolesí OV za rok 2017.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 44 ods.2 - časť7 25. Júl 2016 25. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/694074/content/535735/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 44 ods.2 - časť7.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 19. Apríl 2016 19. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645989/content/416489/download","filename":"INO.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 44 ods.2 - časť4 25. Júl 2016 25. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/694071/content/535577/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 44 ods.2 - časť4.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č.4600002858/VS/2016 na opravu dvojkolesí OV 4. Január 2017 4. Január 2017 []
Iný dokument k zákazke ínformácia o prístupe - vysvetlenie 5. Apríl 2016 5. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640876/content/679142/download","filename":"ínformácia o prístupe.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 4. Január 2017 4. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/758033/content/473196/download","filename":"Zápisnica č 1 z posúdenia splnenia PU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/758033/content/473197/download","filename":"Zápisnica č 2 z posúdenia splnenia PU.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č.4600002846/VS/2016 na opravu dvojkolesí OV 14. November 2016 14. November 2016 []

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×