Obstarávanie

Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
32 423,00
Konečná suma(Bez DPH):
32 423,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
64212000-5
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačných služieb operátora prostredníctvom virtuálnej privátnej siete, t.j. vytvorením vnútropodnikovej siete pre hlasové a dátové SIM karty verejného obstarávateľa, pripojenie účastníka do verejnej telefónnej siete, doplnkové verejné telekomunikačné služby a dodávka mobilných telekomunikačných zariadení.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Slovak Telekom, a.s. 1 32 423,00 Neuvedené EUR 30. September 2019 258464

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka O2 Slovakia, s.r.o. 3. December 2018 3. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010810/content/887880/download","filename":"časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010810/content/887881/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 24. Máj 2018 24. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/987265/content/757031/download","filename":"Poradie uchádzačov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/987265/content/757032/download","filename":"INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK- Neúspešný.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/987265/content/757033/download","filename":"INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK-Úspešný.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/987265/content/757034/download","filename":"INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK- Neúspešný 2.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 3. December 2018 3. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010801/content/887863/download","filename":"02 Zápisnica z PU 1 č. Ostatné.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 24. Január 2018 24. Január 2018 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 6. Marec 2018 6. Marec 2018 []
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie ponuky 3. December 2018 3. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010812/content/887884/download","filename":"Orange Slovensko, a.s..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Slovak Telekom, a.s. 3. December 2018 3. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010811/content/887882/download","filename":"časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010811/content/887883/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 3. December 2018 3. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010803/content/887866/download","filename":"03 Zápisnica z vyhodnotenia požiadaviek na PZ 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010803/content/887867/download","filename":"03 Zápisnica z vyhodnotenia požiadaviek na PZ 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010803/content/887868/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia Kritériá pred EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010803/content/887869/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia Kritériá po EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010803/content/887870/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia Kritériá po EA opakovanej.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 8. December 2017 8. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/909707/content/744118/download","filename":"SP Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekominukačné zariadenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/909707/content/744119/download","filename":"Príloha č .1 k časti A.1 SP - Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/909707/content/744120/download","filename":"Príloha č. 1 k časti B.3 SP - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/909707/content/744121/download","filename":"Príloha č. 1 k časti B.2 SP - Špecifikácia ceny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/909707/content/744122/download","filename":"Príloha č. 2 k časti A.1 SP - Jednotný európsky dokument - formular.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/909707/content/744123/download","filename":"Príloha č.1 k časti A.2 SP - Návrh na plnenie kritéria.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb 9. Október 2018 9. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1043842/content/837748/download","filename":"ZM_2018_0338_podpisana verzia.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 3. December 2018 3. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010802/content/887864/download","filename":"01 Zápisnica z OP č. Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010802/content/887865/download","filename":"Zápisnica z OP č. Kritériá.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925726/content/699362/download","filename":"Vysvetlenie informácií ().pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925726/content/699363/download","filename":"Príloha č. 1 k časti B.2 SP - Špecifikácia ceny.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Orange Slovensko, a.s. 3. December 2018 3. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010808/content/887877/download","filename":"časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010808/content/887878/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií II 19. Január 2018 19. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930470/content/716302/download","filename":"Vysvetlenie informácií II - Mobilné služby a zariadenia.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 10. Október 2018 10. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1044383/content/815568/download","filename":"Správa o zákazke podľa § 24 ZVO.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Protokol z EA 3. December 2018 3. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010805/content/887873/download","filename":"Protokol elektronická aukcia - výsledok.PDF"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×