Obstarávanie

Dodávka zemného plynu pre odberné miesta v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
49 909,00
Konečná suma(Bez DPH):
49 909,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09123000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je realizácia dodávky zemného plynu do odberných miest objednávateľa vrátane prepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, pri dodržaní platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 49 909,00 Neuvedené EUR 30. September 2019 258389

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 29. December 2016 29. December 2016 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 5. December 2016 5. December 2016 []
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 28. Jún 2017 28. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838925/content/661344/download","filename":"časť Ostatné.pdf"}]
Súťažné podklady súťažné podklady 7. November 2016 7. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735723/content/466117/download","filename":"A1 1 Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735723/content/466118/download","filename":"A1 Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735723/content/466119/download","filename":"A2 1 Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735723/content/466120/download","filename":"A3 1 JED - formular.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735723/content/466121/download","filename":"B2 a B3 1 Špecifikácia ceny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735723/content/466122/download","filename":"B3 2 Zoznam odberných miest (OM).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735723/content/466123/download","filename":"B3 3 Poverené osoby za NDS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735723/content/466124/download","filename":"B3 4 Zoznam subdodávateľov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735723/content/466125/download","filename":"B3 5 Váhy %.pdf"}]
Zmluva Rámcová zmluva o dodávke zemného plynu 20. Jún 2017 20. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/835759/content/639153/download","filename":"ZM_2017_0209_podpisana vezia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 28. Jún 2017 28. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838930/content/661351/download","filename":"časť Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 28. Jún 2017 28. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838901/content/661256/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 22. Jún 2017 22. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/836670/content/644262/download","filename":"5 zapisnica o vyhodnotení ponúk pred EA 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/836670/content/644263/download","filename":"6 zapisnica o vyhodnotení ponúk pred EA 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/836670/content/644264/download","filename":"7 zapisnica o vyhodnotení ponúk po EA 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/836670/content/644265/download","filename":"8 zapisnica o vyhodnotení ponúk po EA 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/836670/content/644266/download","filename":"9 zapisnica o vyhodnotení ponúk po EA 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/836670/content/644267/download","filename":"10 zapisnica o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dodávke plynu - maloodber 28. August 2017 28. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/868684/content/654092/download","filename":"ZM_2017_0276_podpísaná verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 28. Jún 2017 28. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838914/content/661327/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 7. Marec 2017 7. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/786876/content/628698/download","filename":"1 informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/786876/content/628699/download","filename":"2 informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/786876/content/628700/download","filename":"3 informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/786876/content/628701/download","filename":"4 informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2017/0209-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/958701/content/749590/download","filename":"ZM_2017_0209_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 22. Jún 2017 22. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/836663/content/644198/download","filename":"2 zapisnica splnenie podmienok 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/836663/content/644199/download","filename":"3 zapisnica splnenie podmienok 2.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dodávke plynu - stredný odber 28. August 2017 28. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/868686/content/654098/download","filename":"ZM_2017_0277_podpísaná verzia.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová zmluva o dodávke zemného plynu 21. Jún 2017 21. Jún 2017 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 22. Jún 2017 22. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/836667/content/644248/download","filename":"1 zapisnica otv. ponúk - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/836667/content/644249/download","filename":"4 zapisnica otv. ponúk - Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 28. Jún 2017 28. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838905/content/661261/download","filename":"časť Ostatné.pdf"}]
Správa o zákazke správa o zákazke 22. Jún 2017 22. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/836478/content/642962/download","filename":"správa o zákazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke vysvetlenie informácií 30. November 2016 30. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/743041/content/505560/download","filename":"Vysvetlenie informácií 25.11.2016.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 28. Jún 2017 28. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838898/content/661244/download","filename":"časť Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 28. Jún 2017 28. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838928/content/661347/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 28. Jún 2017 28. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838934/content/661359/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×