Obstarávanie

Dodanie univerzálneho celotelového priameho digitálneho RTG kompletu s príslušenstvom


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Medzilaborce
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
188 288,00
Konečná suma(Bez DPH):
178 400,00
Zaplatené:
94.74%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33111000-1
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom dodávky je nový, nerepasovaný univerzálny celotelový priamy digitálny RTG komplet s príslušenstvom

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MEDIXRAY, s.r.o. 2 178 400,00 Neuvedené EUR 11. Október 2019 258220

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka Medixray s.r.o. 14. Október 2019 14. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3061036/content/994981/download","filename":"Identifikacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3061036/content/994982/download","filename":"Cestne prehlasenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3061036/content/994983/download","filename":"Príloha č2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3061036/content/994984/download","filename":"priloha_c._1_-_technicka_specifikacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3061036/content/994985/download","filename":"priloha_c._2_-_navrh_kupnej_zmluvy.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 14. Október 2019 14. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3061034/content/994979/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zmluva DODATOK č.1 ku KÚPNEJ ZMLUVE 21. November 2019 21. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3067296/content/1007210/download","filename":"Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve - RTG.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 14. Október 2019 14. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3061033/content/994978/download","filename":"Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Zmluva KÚPNA ZMLUVA 14. Október 2019 14. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3061038/content/995214/download","filename":"Kupna_zmluva_RTG.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 14. Október 2019 14. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3061035/content/994980/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka BSC Line, s.r.o. 14. Október 2019 14. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3061037/content/994986/download","filename":"Identifikacia uchadzaca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3061037/content/994987/download","filename":"Cestne vyhlasenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3061037/content/994988/download","filename":"Navrh kupnej zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3061037/content/994989/download","filename":"Technicka specifikacia.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 25. September 2019 25. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058338/content/989568/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 14. Október 2019 14. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3061032/content/994977/download","filename":"Zápisnica z otvárania_RTG.pdf"}]
Iný dokument k zákazke OZNÁMENIE O OPRAVE/ korigendum výzvy na predkladanie ponúk 13. August 2019 13. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052419/content/975641/download","filename":"OPRAVA.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 2. August 2019 2. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3050790/content/971654/download","filename":"Súťažné podklady_tovar_RTG Medzilaborce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3050790/content/971655/download","filename":"Príloha č. 1 - Technická špecifikácia.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3050790/content/971658/download","filename":"Príloha č. 2 - Návrh kúpnej zmluvy.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3050790/content/971659/download","filename":"Príloha č.2 Kúpnej zmluvy.docx"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×