Obstarávanie

Podpora telefónnych ústrední


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
137 448,00
Konečná suma(Bez DPH):
137 448,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50312600-1
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb pre podporu prevádzky telekomunikačnej ústredne, rozvoja a služieb technickej podpory (supportu) aplikácií pre telekomunikačné ústredne. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
IXPERTA s. r. o., organizačná zložka 3 137 448,00 Neuvedené EUR 9. Október 2019 258194

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady SÚŤAŽNÉ PODKLADY 2. August 2019 2. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3050671/content/971434/download","filename":"Priloha_c_1_Identifikacia_Navrh_kriteria.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3050671/content/971435/download","filename":"Priloha_c_1_Identifikacia_Navrh_kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3050671/content/971436/download","filename":"Priloha_c_2b_CVopodmucasti.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3050671/content/971437/download","filename":"Priloha_c_2b_CVopodmucasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3050671/content/971438/download","filename":"Priloha_c_3_Vyhlasenie_uchadzaca.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3050671/content/971439/download","filename":"Priloha_c_3_Vyhlasenie_uchadzaca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3050671/content/971440/download","filename":"Priloha_c_4_Vyhlasenie_skupiny.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3050671/content/971441/download","filename":"Priloha_c_4_Vyhlasenie_skupiny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3050671/content/971442/download","filename":"Priloha_c_5_Plnamoc_vedskupiny.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3050671/content/971443/download","filename":"Priloha_c_5_Plnamoc_vedskupiny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3050671/content/971444/download","filename":"Priloha_c_7_Specifikacia_predmetu_zakazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3050671/content/971445/download","filename":"Priloha_c_8_Kalkulacia_predmetu_zakazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3050671/content/971446/download","filename":"Priloha_c_8_Kalkulacia_predmetu_zakazky.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3050671/content/971447/download","filename":"SP_Podpora_telefon_ustredni.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3050671/content/971448/download","filename":"Priloha_c_6_Vzor_zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3050671/content/971449/download","filename":"Priloha_c_6-Priloha_c_3_Zmluvy_Priloha_c_4_BaTP_JAVYS_a_s.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3050671/content/971450/download","filename":"Priloha_c_6-Priloha_c_3_Zmluvy_VOP_JAVYS_a_s.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 13. Október 2019 13. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3061083/content/995118/download","filename":"03zap_z_VP_PLZ_PU_f.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 13. Október 2019 13. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3061086/content/995124/download","filename":"Vyhlasenie uchadzaca_ENTERPRISE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3061086/content/995125/download","filename":"Identifikacia uchadzaca a navrh na plnenie kriterii_ENTERPRISE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3061086/content/995126/download","filename":"Kalkulacia predmetu zakazky_ENTERPRISE.pdf"}]
Jednotný európsky dokument - výzva Podpora telefónnych ústrední 2. August 2019 2. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3050675/content/971453/download","filename":"jed-vyzva.xml"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3050675/content/971454/download","filename":"jed-vyzva.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 13. Október 2019 13. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3061084/content/995119/download","filename":"02zap_z_VP_PLZ_PP_f.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3061084/content/995120/download","filename":"04zap_z_VP_PLZ_f.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 13. Október 2019 13. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3061085/content/995121/download","filename":"Identifikacia_navrh_kriteria_IXPERTA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3061085/content/995122/download","filename":"Vyhlasenie_uchadzaca_IXPERTA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3061085/content/995123/download","filename":"Kalkulacia_predmetu_zakazky_IXPERTA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 13. Október 2019 13. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3061087/content/995127/download","filename":"Vyhlasenie uchadzaca_TELCONNECT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3061087/content/995128/download","filename":"Identifikacia uchadzaca a navrh na plnenie kriterii_TELCONNECT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3061087/content/995129/download","filename":"Kalkulacia predmetu zakazky_TELCONNECT.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 27. August 2019 27. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054239/content/979919/download","filename":"OoVVP_uspesnyF.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 13. Október 2019 13. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3061082/content/995117/download","filename":"01zapisnica_z_OP_PLZ_f.pdf"}]
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb 13. Október 2019 13. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3061080/content/995115/download","filename":"ZM-57-19-1-00225-04320.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 13. Október 2019 13. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3061081/content/995116/download","filename":"SpravaOzakazke.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×