Obstarávanie

Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Turcovce na roky 2019-2022


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
10 983,00
Konečná suma(Bez DPH):
10 983,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77200000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Pestovateľská činnosť zahŕňa výkony súvisiace s obnovou lesných porastov, zalesňovaním, starostlivosťou o obnovované lesné porasty za účelom ich priaznivého vývoja, výchovou lesných porastov až do doby pred vykonaním prvých prebierok (ťažbovej činnosti).

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VYSOKAJ, s.r.o. 4 10 983,00 Neuvedené EUR 19. November 2018 258026

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ 7795-2018-LSR 27. November 2018 27. November 2018 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 29. Október 2018 29. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3003926/content/873433/download","filename":"EPP_ZapisnicaPosudeniaPU_bezDZ LS08.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov – elektronická komunikácia 10. Október 2018 10. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1044558/content/815682/download","filename":"04_Manual pre uchadzaca Registracia JOSEPHINE-final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1044558/content/815683/download","filename":"LS Turcovce 03_Vysvetlenie súťažných podkladov-elektronická komunikácia.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ 7793-2018-LSR 27. November 2018 27. November 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ 7792-2018-LSR 27. November 2018 27. November 2018 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 29. Október 2018 29. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3003978/content/873491/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk LS08.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 14. Január 2019 14. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018285/content/902453/download","filename":"cenové ponuky LS08.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 27. November 2018 27. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009713/content/884979/download","filename":"Sprava_o_zakazke_LS08.pdf"}]
Iný dokument k zákazke JED 12. September 2018 12. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1031426/content/820791/download","filename":"jed-formular 08.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ 7794-2018-LSR 27. November 2018 27. November 2018 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 25. Október 2018 25. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3002953/content/843253/download","filename":"191_ZapisnicaOtvaraniePonúk LS Turcovce.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 12. September 2018 12. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1031424/content/820779/download","filename":"Príloha RD č. 1 - Všeobecné záväzné podmienky LS Turcovce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1031424/content/820780/download","filename":"Príloha RD č. 2 - Dohoda o samofakturácii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1031424/content/820781/download","filename":"Príloha RD č. 4 - Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1031424/content/820782/download","filename":"Príloha RD č. 5 - Zápis o vyhodnotení ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1031424/content/820783/download","filename":"Príloha RD č. 6 - Výzva na podpísanie zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1031424/content/820784/download","filename":"Príloha RD č. 7 - Zmluva o dodaní služieb.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1031424/content/820785/download","filename":"Príloha RD č. 9 - Objednávka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1031424/content/820786/download","filename":"Príloha RD č.10 - Zákazkový list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1031424/content/820787/download","filename":"Príloha RD č.11 - podklad pre určenie koeficientov úpravy cien.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1031424/content/820788/download","filename":"Príloha SP IIa - tabuľka plnenia kritérií cenová ponuka LS 08 – kópia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1031424/content/820789/download","filename":"Rámcová dohoda-final LS Turcovce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1031424/content/820790/download","filename":"Súťažné podklady komplexná PČ. LS Turcovce.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 29. Október 2018 29. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3003915/content/873421/download","filename":"ZapisnicaHodnotenie_bezDZ_VO LS08.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×