Obstarávanie

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním "KOMPLEX"


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
"KOMPLEX", záujmové združenie obcí
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
135 948,00
Konečná suma(Bez DPH):
129 149,00
Zaplatené:
94.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
39234000-1
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Kritéria nákladov

Opis obstarávania

Predmetom verejneho obstaravania je dodanie skatul na kompostovanie, za ucelom predchadzania vzniku biologicky rozlozitelnych komunalnych odpadov. Blizsia specifikacia predmetu zakazky je obsiahnuta v sutaznych podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
JRK Slovensko s.r.o. 2 129 149,00 Neuvedené EUR 25. September 2019 258006

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní ponúk "KOMPLEX" 1. Júl 2019 1. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3045425/content/960838/download","filename":"Informácia - Otváranie .pdf"}]
Iný dokument k zákazke Súťažné podklady + Prílohy 24. Jún 2019 24. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044198/content/957888/download","filename":"Kúpna zmluva.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044198/content/957889/download","filename":"Príloha č. 1_Návrh na plnenie kritérií.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044198/content/957890/download","filename":"Príloha č. 2_Vyhlásenie uchádzača.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044198/content/957891/download","filename":"Príloha č. 3_Opis predmetu zákazky.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044198/content/957892/download","filename":"Príloha č. 4 - Vzor JED rtf.rtf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044198/content/957893/download","filename":"SuPo.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - Elkoplast Slovakia, s.r.o. 7. Október 2019 7. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060015/content/993199/download","filename":"Certifikat atest.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060015/content/993200/download","filename":"Doklad o zložení zábezpekzy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060015/content/993201/download","filename":"identifikacia uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060015/content/993202/download","filename":"JED.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060015/content/993203/download","filename":"KZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060015/content/993204/download","filename":"Návrh na plnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060015/content/993205/download","filename":"Sprievodný list ELKOPLAST Slovakia s.r.o.-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060015/content/993206/download","filename":"Technická špecifikácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060015/content/993207/download","filename":"Technický list - 1050 l.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060015/content/993208/download","filename":"Vyhlásenie uchádzača.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 7. Október 2019 7. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060008/content/993191/download","filename":"ZÁPISNICA Z OTVÁRANIA PONÚK + PREZENČNÁ LISTINA.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok 7. Október 2019 7. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060010/content/993192/download","filename":"Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti .pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 7. Október 2019 7. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060019/content/993229/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Súťažné podklady Oprava Súťažných podkladov I. 1. Júl 2019 1. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3045485/content/960835/download","filename":"OPRAVA_SuPo_I.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - JRK Slovensko, s.r.o. 7. Október 2019 7. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060018/content/993213/download","filename":"1. Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060018/content/993214/download","filename":"2. Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060018/content/993215/download","filename":"3. Identifikačné údaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060018/content/993216/download","filename":"4. Vyhlásenie uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060018/content/993217/download","filename":"5. Zoznam dokladov na splnenie účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060018/content/993218/download","filename":"6.. Výpis z OR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060018/content/993219/download","filename":"7. Výpis zo zoznamu hospodárskych subjektov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060018/content/993220/download","filename":"8. Čestné prehkásenie o neuložení zákazu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060018/content/993221/download","filename":"9. Uradný preklad technického listu od výrobcu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060018/content/993222/download","filename":"10. úradný preklad Afnor Certifikát CONTAINER TRADING.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060018/content/993223/download","filename":"11. Technická špecifikácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060018/content/993224/download","filename":"12. Návrh na plnenie kritérií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060018/content/993225/download","filename":"13. Kúpna zmluva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060018/content/993226/download","filename":"14. Čestné prehlásenie o subdodávateľoch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060018/content/993227/download","filename":"15. Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060018/content/993228/download","filename":"Sprievodný list JRK Slovensko s.r.o.-2.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 7. Október 2019 7. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060011/content/993193/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva 7. Október 2019 7. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060020/content/993230/download","filename":"Kúpna zmluva.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 6. August 2019 6. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051221/content/972777/download","filename":"3 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×