Obstarávanie

Bežné stavebné práce malého rozsahu na objektoch mesta Prešov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Prešov
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
38 375,00
Konečná suma(Bez DPH):
38 375,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45232410-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

SO 02 Kanalizačná prípojka MŠ Bratislavská Predmetom zákazky je výmena pôvodnej nevyhovujúcej kanalizácie z kameninových, plastových a liatinových rúr do DN 500 mm v dĺžke 137,5 m a montáž potrubia kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesniacim gumovým krúžkom v sklone do 20% PVC DN 250 v dĺžke 137,5 m.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MP KANAL service s.r.o. 3 38 375,00 Neuvedené EUR 31. Júl 2019 257940

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Výzva na predloženie ponuky (druhá) Výmena okien v DS Sabinovská č.34 Prešov_výkaz výmer 30. September 2019 30. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058799/content/990653/download","filename":"vykaz_vymer.XLSX"}]
Iný dokument k zákazke Výzva na predloženie ponuky (druhá) Výmena okien v DS Sabinovská č.34 Prešov_oprava 1. Október 2019 1. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3059132/content/991305/download","filename":"Vyzva_na_predlozenie_ponuky_oprava.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Výzva na predloženie ponuky (prvá) SO 02 Kanalizačná prípojka - MŠ Bratislavská_návrh zmluvy 17. Jún 2019 17. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042935/content/955531/download","filename":"zmluva_navrh.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zriadení dynamického nákupného systému 25. Apríl 2019 25. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3035752/content/939653/download","filename":"sprava o zriadeni DNS_profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Výzva na predloženie ponuky (prvá) SO 02 Kanalizačná prípojka - MŠ Bratislavská_výkaz výmer 17. Jún 2019 17. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042934/content/955518/download","filename":"vykaz_vymer.xlsx"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 2. Júl 2019 2. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3045731/content/961449/download","filename":"Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Základné informácie o DNS 18. Marec 2019 18. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029613/content/927580/download","filename":"zakladne_informacie_o_DNS.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Výzva na predloženie ponuky (prvá) SO 02 Kanalizačná prípojka - MŠ Bratislavská_projektová dokumentácia 17. Jún 2019 17. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042932/content/955517/download","filename":"projektova_dokumentacia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Výzva na predloženie ponuky (prvá) SO 02 Kanalizačná prípojka - MŠ Bratislavská 17. Jún 2019 17. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042929/content/955515/download","filename":"Vyzva_na_predlozenie_ponuky.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 1048607.pdf 1. Október 2019 3. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3059027/content/992182/download","filename":"Odpovede na otázky VO 1048607.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady k zriadeniu DNS informatívne 18. Marec 2019 18. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029611/content/927576/download","filename":"sutazne_podklady_dns_informativne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029611/content/927577/download","filename":"priloha_c_1_k_sutaznym_podkladom_ziadost_o_zaradenie_do_dns.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029611/content/927578/download","filename":"priloha_c_2_k_sutaznym_podkladom_informacia_o_sortimente.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029611/content/927579/download","filename":"priloha_c_3_k_sutaznym_podkladom_zmluva_informativna.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Výzva na predloženie ponuky (druhá) Výmena okien v DS Sabinovská č.34 Prešov_ návrh zmluvy 30. September 2019 30. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058800/content/990661/download","filename":"zmluva_navrh.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Výzva na predloženie ponuky (štvrtá) Sklad v podkroví v Dennom stacionári, Sabinovská č. 34, Prešov, parc. č. 1115 1. k. ú. Prešov 12. November 2019 12. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3065907/content/1004537/download","filename":"Vyzva_na_predlozenie_ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3065907/content/1004538/download","filename":"ProjektovaDokumentacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3065907/content/1004539/download","filename":"vykaz_vymer.XLSX"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3065907/content/1004541/download","filename":"zmluva_navrh.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Výzva na predloženie ponuky (druhá) Výmena okien v DS Sabinovská č.34 Prešov 30. September 2019 30. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3058797/content/990650/download","filename":"Vyzva_na_predlozenie_ponuky.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Výzva na predloženie ponuky (tretia) Výmena okien a balkónových dverí v nájomných bytoch 14. Október 2019 14. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3061208/content/995464/download","filename":"Vyzva_na_predlozenie_ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3061208/content/995465/download","filename":"vykaz vymer.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3061208/content/995466/download","filename":"zmluva_navrh.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady k zriadeniu DNS informatívne_oprava 25. Marec 2019 25. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3030482/content/929286/download","filename":"sutazne_podklady_dns_oprava.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×