Obstarávanie

Komunitné centrum v Spišskej Belej


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Spišská Belá
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
291 602,00
Konečná suma(Bez DPH):
284 990,00
Zaplatené:
97.73%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Objekt novovystaveného komunitného centra bude dvojpodlažný, tvarovo jednoduchého obdĺžnikového pôdorysu so zastrešením sedlovou strechou bez presahov. Dispozičné riešenie je zrejmé z výkresovej dokumentácie. Na prvom a druhom nadzemnom podlaží sa nachádzajú jednotlivé priestory zabezpečujúce prevádzku komunitného centra. Za hlavným vstupom do objektu sa nachádza zádverie a vstupná chodba so schodiskom. Na prízemí sa ďalej nachádza klubová miestnosť, kuchynka pre praktický tréning varenia, sociálne zázemie, technická miestnosť a sklad prístupný aj z exteriéru. Na poschodí objektu sa nachádzajú priestory klubovej miestnosti, dielňa pre remeselnú výučbu, kancelária komunitného pracovníka, miestnosť pre sociálne poradenstvo, stredisko osobnej hygieny a sociálne zariadenia. Jednotlivé podlažia objektu sú vzájomne prepojené vnútorným schodiskom. Pred objektom bola nevrhnutá vonkajšia terasa, ako súčasť navrhovaných spevnených plôch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EKO SVIP, s.r.o. 3 284 990,00 Neuvedené EUR 18. September 2019 257758

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov ponuka TATRAMETAL PP 20. September 2019 20. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057559/content/987804/download","filename":"CV zakaz vo VO - PLASTING-PLASTOVE OKNA, spol. s r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057559/content/987806/download","filename":"CV zakaz vo VO - TATRAMETAL PP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057559/content/987807/download","filename":"Licencia na zabudovanie vonkajsich otvorovych konstrukcii 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057559/content/987808/download","filename":"Licencia na zabudovanie vonkajsich otvorovych konstrukcii 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057559/content/987809/download","filename":"Potvrdenie o zrealizovani transakcie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057559/content/987810/download","filename":"PRILOHA C. 1 Identifikacia uchadzaca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057559/content/987811/download","filename":"PRILOHA C. 2 Navrh na plnenie kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057559/content/987812/download","filename":"PRILOHA C. 5 ZoD_OPRAVA_08.04.2019.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057559/content/987813/download","filename":"PRILOHA C. 6 Cestne vyhlasenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057559/content/987814/download","filename":"PRILOHA C. 8 - Rozpocet KC.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057559/content/987815/download","filename":"PRILOHA C. 9 JED TATRAMETAL PP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057559/content/987816/download","filename":"Referencia 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057559/content/987817/download","filename":"Referencia 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057559/content/987818/download","filename":"Rozpocet - ELEKTROINSTALACIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057559/content/987819/download","filename":"Rozpocet - KANALIZACNA PRIPOJKA DAZDOVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057559/content/987820/download","filename":"Rozpocet - KANALIZACNA PRIPOJKA SPLASKOVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057559/content/987821/download","filename":"Rozpocet - USTREDNE KURENIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057559/content/987822/download","filename":"Rozpocet - VODOVODNA PRIPOJKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057559/content/987823/download","filename":"Rozpocet - VONKAJSIE SPEVNENE PLOCHY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057559/content/987824/download","filename":"Rozpocet - ZDRAVOTECHNIKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057559/content/987825/download","filename":"Zmluva o vykonani prac 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057559/content/987826/download","filename":"Zmluva o vykonani prac 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057559/content/987827/download","filename":"Zoznam hospodarskych subjektov PLASTING-PLASTOVE OKNA, spol. s r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057559/content/987828/download","filename":"Zoznam hospodarskych subjektov TATRAMETAL PP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057559/content/987829/download","filename":"Zoznam subdodavatelov.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti a z vyhodnotenia požiadaviek na predmet zákazky 20. September 2019 20. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057543/content/987742/download","filename":"2.) Zápisnica z vyhodnotenia ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a náležitostí ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057543/content/987743/download","filename":"2b.) Kontrolny_harok splnenie požiadaviek na predmet zákazky a náležitostí ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057543/content/987744/download","filename":"4.) Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057543/content/987745/download","filename":"4b.) Kontrolný hárok splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 20. September 2019 20. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057546/content/987749/download","filename":"3.) Zápisnica o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 20. September 2019 20. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057539/content/987733/download","filename":"1.) Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057539/content/987734/download","filename":"1b.) Návrhy_Sp.Belá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka EKO SVIP 20. September 2019 20. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057552/content/987765/download","filename":"BZ_Spisska_Bela.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057552/content/987766/download","filename":"ID_udaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057552/content/987767/download","filename":"info_zapis_zooznam_HS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057552/content/987768/download","filename":"Licencia okna eFamily.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057552/content/987769/download","filename":"navrh_na_plnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057552/content/987770/download","filename":"navrh_ZoD_Spiska Bela.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057552/content/987771/download","filename":"referencia-150497 PNV MS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057552/content/987772/download","filename":"referencia-167257 KC Kr.Chlmec.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057552/content/987773/download","filename":"referencia-170275 Svinia MS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057552/content/987774/download","filename":"rozpocet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057552/content/987775/download","filename":"vyhlasenie_uchadzaca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057552/content/987776/download","filename":"ZoBZ_eFamily_Sp.Bela.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057552/content/987777/download","filename":"zoznam HS eFamily 12.3.19.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057552/content/987778/download","filename":"zoznam_stav.prac.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057552/content/987779/download","filename":"zoznam_subdodavatelov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 20. September 2019 20. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057548/content/987751/download","filename":"Doklad o zlozeni zabezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057548/content/987752/download","filename":"Doklady - splnenie podmienok ucasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057548/content/987753/download","filename":"Identifikacia uchadzaca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057548/content/987754/download","filename":"Navrh na plnenie kriterii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057548/content/987755/download","filename":"Navrh Zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057548/content/987756/download","filename":"Prehlasenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057548/content/987757/download","filename":"Vyhlasenie uchadzaca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057548/content/987758/download","filename":"Vykaz vymer.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 18. Jún 2019 18. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043202/content/955997/download","filename":"vyhodn_PROFIL_ Sp.Bela.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 20. September 2019 20. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057571/content/987831/download","filename":"SPRÁVA.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 20. September 2019 20. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057569/content/987830/download","filename":"ZoD EKO SVIP na PROFIL.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 1. Apríl 2019 1. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3031846/content/931941/download","filename":"Oznámenie o zverejnení SP_SP.Belá.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×