Obstarávanie

Rekonštrukcia oddelenia dlhodobo chorých v UNB Nemocnica akad. L. Dérera


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzitná nemocnica Bratislava
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
384 899,00
Konečná suma(Bez DPH):
342 649,00
Zaplatené:
89.02%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je kompletná a komplexná rekonštrukcia časti poschodia lôžkového oddelenia pre dlhodobo chorých. Jedná sa o rekonštrukciu sociálnych zariadení, ležatých rozvodov, elektroinštalácie, medicinálnych plynov, stien a podláh na prvom poschodí v trakte B v budove Infekčného pavilónu.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Metrostav a.s. 4 342 649,00 Neuvedené EUR 9. September 2019 257623

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 12. Február 2019 22. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3024843/content/914176/download","filename":"SP_UNB_L Derera_rekonstrukcia odd dlhodobo chorych_12022019.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3024843/content/921483/download","filename":"Výkaz výmer_opravený.xls"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č.4 6. Marec 2019 6. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028157/content/924583/download","filename":"vysvetlenie č.4.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - DAG Slovakia a.s. 12. September 2019 12. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056533/content/985149/download","filename":"Ponuka_DAG Slovakia.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 12. September 2019 12. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056538/content/985153/download","filename":"ZAPISNICA vyhodnotenie ponuk_28.6..pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č.2 1. Marec 2019 1. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3027592/content/923572/download","filename":"Vysvetlenie k 2 ziadostam zo dňa 28.2.2019.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 12. September 2019 12. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056537/content/985152/download","filename":"ZAPISNICA vyhodnotenie ponuk_13.5..pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č.5 7. Marec 2019 7. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028291/content/925009/download","filename":"vysvetlenie č.5.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - a-studio s.r.o. 12. September 2019 12. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056530/content/985146/download","filename":"Ponuka_ a-studio.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 12. September 2019 12. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056603/content/985275/download","filename":"Sprava_o_zakazke.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 12. September 2019 12. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056539/content/985154/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti_24.6..pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č.3 6. Marec 2019 6. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028070/content/924426/download","filename":"vysvetlenie c.3.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o posúdení podmienok na predmet zákazky 12. September 2019 12. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056535/content/985151/download","filename":"ZAPISNICA vyhodnotenie (2)_2.5..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - Construction s.r.o. 12. September 2019 12. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056532/content/985148/download","filename":"Ponuka_Construction.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 12. September 2019 12. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056540/content/985155/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti_12.7..pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Zmluva o dielo 11. September 2019 11. September 2019 []
Ponuky uchádzačov Ponuka - Metrostav a.s. 12. September 2019 12. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056481/content/985071/download","filename":"Ponuka_Metrostav.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 18. Júl 2019 18. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3048548/content/967315/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 12. September 2019 12. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056534/content/985150/download","filename":"zápisnica z otvárania ponúk (1)_8.3..pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č.1 22. Február 2019 22. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026447/content/921484/download","filename":"vysvetlenie.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×