Obstarávanie

Nadstavba SSOŠ a zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy SSOŠ


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
COOP PRODUKT SLOVENSKO
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
386 576,00
Konečná suma(Bez DPH):
346 541,00
Zaplatené:
89.64%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je nadstavba budovy a zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
BBG stav s.r.o. 3 346 541,00 Neuvedené EUR 3. September 2019 257561

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 9. September 2019 9. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056028/content/984120/download","filename":"Zapisnica z otvarania.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 9. September 2019 9. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056021/content/984079/download","filename":"Zmluva_o_dielo.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 1 9. September 2019 9. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056023/content/984083/download","filename":"Autorizačné osvedčenie stavbyvedúceho.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056023/content/984084/download","filename":"Čestné vyhlásenie §32 ods.1 písm.f).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056023/content/984085/download","filename":"Čestné vyhlásenie stavbyvedúceho.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056023/content/984086/download","filename":"Čestné vyhlásenie uchádzača subdodávateľ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056023/content/984087/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056023/content/984088/download","filename":"Harmonogram realizácie stavebných prác v týždňoch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056023/content/984089/download","filename":"Návrh uchádzača na plnenie kritérii - príloha č. 2 SP .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056023/content/984090/download","filename":"Príloha č. 1 SP - Identifikácia uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056023/content/984091/download","filename":"Referenčné listy .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056023/content/984092/download","filename":"Rozpočet - Nadstavba budovy školy, vytvorenie učební pre odborné vyučovanie.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056023/content/984093/download","filename":"Titulný list ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056023/content/984094/download","filename":"Vyhlásenie uchádzača v súlade s prílohou č. 4 SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056023/content/984095/download","filename":"Výpis z obchodného registra.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056023/content/984096/download","filename":"Zmluva o dielo.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 9. September 2019 9. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056026/content/984118/download","filename":"2_Zápisnica o vyhodnotení splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP 6. Jún 2019 6. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041562/content/952075/download","filename":"Vysvetlenie_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041562/content/952076/download","filename":"Výkres_ Rozvádzač SOU Poprad - Veľká.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041562/content/952077/download","filename":"Rozpiska_ Rozvádzač SOU Poprad - Veľká.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Redakčná oprava 4. Jún 2019 4. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041160/content/950740/download","filename":"Vysvetlenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041160/content/950741/download","filename":"SP2_ stavba_SSOS.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 3 9. September 2019 9. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056025/content/984098/download","filename":"CV osob postavenie 001.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056025/content/984099/download","filename":"CV subdodavatel 001.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056025/content/984100/download","filename":"CV sut podklady 001.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056025/content/984101/download","filename":"Full page photo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056025/content/984102/download","filename":"Harmonogram 001.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056025/content/984103/download","filename":"Identifikacia uchadzaca 001.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056025/content/984104/download","filename":"Navrh na plnenie kriterii 001.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056025/content/984105/download","filename":"Titulny list 001.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056025/content/984106/download","filename":"ZoD 001.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056025/content/984107/download","filename":"ZoD 002.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056025/content/984108/download","filename":"ZoD 003.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056025/content/984109/download","filename":"ZoD 004.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056025/content/984110/download","filename":"ZoD 005.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056025/content/984111/download","filename":"ZoD 006.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056025/content/984112/download","filename":"ZoD 007.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056025/content/984113/download","filename":"ZoD 008.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056025/content/984114/download","filename":"ZoD 009.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056025/content/984115/download","filename":"ZoD 010.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056025/content/984116/download","filename":"ZoD 011.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056025/content/984117/download","filename":"ZoD 012.jpg"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 20. Máj 2019 20. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3039302/content/946275/download","filename":"01.01 - NBŠ - stavebná časť.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3039302/content/946276/download","filename":"01.02 NBŠ - Ústredné vykurovanie.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3039302/content/946277/download","filename":"01.03 NBŠ - elektroinštalácia.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3039302/content/946278/download","filename":"01.04 NBŠ - Zdravotechnika a dažďová kanalizácia0219.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3039302/content/946281/download","filename":"03 - Zadanie V_V.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3039302/content/946282/download","filename":"KROV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3039302/content/946283/download","filename":"POHLADY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3039302/content/946284/download","filename":"POSCHODIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3039302/content/946285/download","filename":"PRIZEMIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3039302/content/946286/download","filename":"REZ A,B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3039302/content/946287/download","filename":"SITUACIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3039302/content/946288/download","filename":"SKUTKOVY STAV - PODKROVIE,REZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3039302/content/946289/download","filename":"SKUTKOVY STAV - POHLADY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3039302/content/946290/download","filename":"SKUTKOVY STAV - SUTEREN,PRIZEMIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3039302/content/946291/download","filename":"SP_ stavba_SSOS.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3039302/content/946292/download","filename":"sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3039302/content/946293/download","filename":"SUTEREN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3039302/content/946294/download","filename":"zaklady pod schodisko.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 2 9. September 2019 9. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056024/content/984097/download","filename":"PONUKA Nadstavba SSOŠ a zvýšenie EH budovy SSOŠ_sken signovaný(1).pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 9. September 2019 9. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056029/content/984121/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponuk_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056029/content/984122/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponuk_2.pdf"}]
Odkaz na oznámenie VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 20. Máj 2019 20. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3039301/content/946274/download","filename":"oznamenie-13163_-_wyp.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 9. September 2019 9. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056027/content/984119/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 9. September 2019 9. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056030/content/984123/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 26. Jún 2019 6. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044796/content/958905/download","filename":"Informacia o vysledku_profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044796/content/959113/download","filename":"Informacia o vysledku_profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044796/content/973078/download","filename":"Informacia o vysledku_profil.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo 9. September 2019 9. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056022/content/984081/download","filename":"Zmluva_o_dielo.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oprava informácie o výsledku vyhodnotenia 6. August 2019 6. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051389/content/973084/download","filename":"Informacia o vysledku_profil.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×