Obstarávanie

Projekt D4.4C Demontáž systémov v kontrolovanom pásme JE V1 – 2. časť, podprojekt D4.4C.01


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
19 503 359,00
Konečná suma(Bez DPH):
19 503 359,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90520000-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmet zákazky, projekt D4.4C, podprojekt D4.4C.01, je súčasťou 2. etapy vyraďovania JE V1 v lokalite Jaslovské Bohunice na základe rozhodnutia Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 400/2011, pre ktoré bol zvolený variant okamžitej demontáže rádioaktívnych systémov, konštrukcií a komponentov (ďalej aj ako SKK). Predmetom projektu D4.4C, podprojektu D4.4C.01 je zabezpečenie komplexných služieb demontáže určených systémov, konštrukcií, komponentov, častí stavebných plôch a zariadení nachádzajúcich sa v kontrolovanom pásme JE V1. Neoddeliteľnou súčasťou je dekontaminácia komponentov pred ich demontážou, následná demontáž, fragmentácia a triedenie, všetko za podmienky minimalizácie sekundárneho rádioaktívneho odpadu, ďalej odstránenie a fixácia kalov, nánosov, kryštálov a iných materiálov obsiahnutých v systémoch a zariadeniach. Nevyhnutnou súčasťou predmetu zákazky je aj realizácia inžinierskych prác, t. j. vypracovanie a dodanie všetkej požadovanej podrobnej technickej a prevádzkovej dokumentácie, nevyhnutnej na demontáž a všetky súvisiace činnosti (projektová dokumentácia v rozsahu realizačného projektu, licenčná dokumentácia, pracovné postupy, plány, analýzy, správy atď.) Celková hmotnosť komponentov a stavebných konštrukcií určených na demontáž je takmer 3200 ton, pričom najvýznamnejšiu skupinu tvoria kovové stavebné prvky (dvere, plošiny, schodiská, výstelka, drenáže a pod.; hmotnosť kovových materiálov určených na demontáž 2600 t.).

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Metrostav a.s. 4 19 503 359,00 Neuvedené EUR 26. August 2019 257535

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 3. September 2019 3. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054959/content/981486/download","filename":"C_2FZzVPU2_Projekt2_final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054959/content/981487/download","filename":"C_1FZzVPU1_Projekt2_final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054959/content/981488/download","filename":"A1 ZzVPUn1_Projekt2.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 27. August 2019 27. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054319/content/980070/download","filename":"Sprava_o_zakazke.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. November 2018 22. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007244/content/879706/download","filename":"0Vseobecnepokyny_D4_4C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007244/content/879707/download","filename":"0ajed_-_manual_v2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007244/content/879708/download","filename":"Podmienky_vykonania_zakazky_D4_4C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007244/content/879710/download","filename":"H_Otazky_odpovede_predchadzajuca_sutaz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007244/content/879711/download","filename":"I_8_INS_601 (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007244/content/879713/download","filename":"C_2_Krycilist_D44C_n.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007244/content/879714/download","filename":"D_1_Technicka_specifikacia (2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007244/content/879715/download","filename":"D_1_1_Upozornenie_k_specifikacii_D44C (4).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007244/content/879716/download","filename":"D_2_Opis_D44C_nn (5).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007244/content/879717/download","filename":"E_1_Vzor_zmluvy_D44C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007244/content/879718/download","filename":"Priloha_1_Technicka_specifikacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007244/content/879719/download","filename":"Priloha_2_Cena_za_poskytnutie_Plnenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007244/content/879720/download","filename":"Priloha_c_5_BaTP_JAVYS_a_s_od_5.10.2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007244/content/879722/download","filename":"Priloha_k_ZMoVinkulacii_VOP_JAVYS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007244/content/879725/download","filename":"0bjedformular_D4_4C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007244/content/879726/download","filename":"SP_D4_4C_uprava_1211F.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007244/content/880156/download","filename":"C_1_Polozkovy_vykaz_D44C_1511.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007244/content/881928/download","filename":"Podrobnosti_otvarania_ponuk_D44C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007244/content/881930/download","filename":"Priloha_6_Vzor_vinkulacie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007244/content/882445/download","filename":"Upozornenie_na_dokumenty_SP_v_editovatelnych_formatoch.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 28. August 2019 28. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054445/content/980297/download","filename":"CV_DESPE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054445/content/980298/download","filename":"C_1_Polozkovy_vykaz_D44C_1511 (2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054445/content/980299/download","filename":"C_2_Krycilist_D44C_n_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054445/content/980300/download","filename":"Opis_vychodisk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 3. September 2019 3. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054958/content/981484/download","filename":"B_ZzOP_KRITERIA_Projekt2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054958/content/981485/download","filename":"A ZzOP_OSTATNEn1_Projekt2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Príloha oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania 22. November 2018 22. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008092/content/881925/download","filename":"uplne_znenie_podmienok_ucasti_technicka_a_odborna_sposobilost.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 17. December 2018 17. December 2018 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 21. Marec 2019 21. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3030131/content/928565/download","filename":"OoVVP_uspesny_Metrostav.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 28. August 2019 28. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054446/content/980302/download","filename":"CV_Chemkomex.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054446/content/980303/download","filename":"C_2_Kryci_list_D44C_n.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054446/content/980304/download","filename":"C_1_Polozkovy_vykaz_D44C_final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054446/content/980305/download","filename":"P13_4_Popis_Organizacne_technicka_vychodiska_10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054446/content/980306/download","filename":"P13_3_Popis_Organizacne_technicka_vychodiska_9_2_cast.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054446/content/980307/download","filename":"P13_2_Popis_Organizacne_technicka_vychodiska_9_1_cast.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054446/content/980308/download","filename":"P13_1_Popis_Organizacne_technicka_vychodiska_1-8.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 28. August 2019 28. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054419/content/980247/download","filename":"4_Technicky_navrh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054419/content/980248/download","filename":"CV_ JSC TVEL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054419/content/980250/download","filename":"2_C.2_Kryci_List.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054419/content/980251/download","filename":"3_C.1_Polozkovy_vykaz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054419/content/980252/download","filename":"4_Technicky_navrh (3).pdf"}]
Zmluva Zmluva na projekt 28. August 2019 28. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054456/content/980316/download","filename":"ZM-45-17-2-00201-03210.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054456/content/980317/download","filename":"Priloha_7_zoznam_subdodavatelov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054456/content/980318/download","filename":"Priloha_8_doklady_o_zapisani_do_RPVS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054456/content/980319/download","filename":"Priloha_6_vzor_vinkulacie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054456/content/980320/download","filename":"Priloha_5_BaTP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054456/content/980321/download","filename":"Priloha_4_opis_vychodisk_(tech_navrh).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054456/content/980322/download","filename":"Priloha_2_cena_za_poskytnutie_plnenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054456/content/980323/download","filename":"Priloha_1_technicka_specifikacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054456/content/980324/download","filename":"Priloha_3_vyklad_zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054456/content/980325/download","filename":"Priloha_10_cennik_prenajmu_ZZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054456/content/980326/download","filename":"Priloha_9_vyhlasenie_DA_GA.pdf"}]
Zmluva Zmluva o vinkulácií finančných prostriedkov 28. August 2019 28. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054457/content/980327/download","filename":"ZM-45-17-2-00201-03210_V.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 3. September 2019 3. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054961/content/981490/download","filename":"D_final_zap_vyhodnF.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054961/content/981498/download","filename":"B1_2zap_vyhod_kriterian_Projekt2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054961/content/981500/download","filename":"A3_FZzVP_OSTATNE_FINALn1_Projekt2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054961/content/981501/download","filename":"A2_2 ZzVDP_OSTATNE_DOKUMENTYn1_Projekt2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054961/content/981502/download","filename":"A2_1 ZzVDP_OSTATNE_DOKUMENTYn1_Projekt2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054961/content/981503/download","filename":"A0_ZzVP_OSTATNE_NALEZITOSTIn1_Projekt2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054961/content/981553/download","filename":"B1_1zap_vyhod_kriterian_Projekt2.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 23. Január 2019 23. Január 2019 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 28. August 2019 28. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054441/content/980288/download","filename":"CV_opis1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054441/content/980289/download","filename":"Kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054441/content/980290/download","filename":"C_1_Polozkovy_vykaz_D44C_1511 (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054441/content/980291/download","filename":"Kriteria (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054441/content/980293/download","filename":"opis3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054441/content/980294/download","filename":"opis2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 418165.pdf 10. December 2018 10. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012400/content/890696/download","filename":"Odpovede na otázky VO 418165.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Upozornenie k žiadostiam o vysvetlenie 22. November 2018 22. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007533/content/880159/download","filename":"UpozorneniekZoV.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×