Obstarávanie

Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Zvolen a.s. - stavebné práce


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Nemocnica Zvolen a. s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 569 640,00
Konečná suma(Bez DPH):
3 569 640,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v Nemocnici Zvolen a.s.. Bližšia špocifkácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch a ich prílohách.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Chemkostav, a.s. 1 3 569 640,00 Neuvedené EUR 21. August 2019 257421

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Oprava č. 2 15. Máj 2019 23. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3038499/content/944660/download","filename":"OPRAVA_Súťažné podklady - ZVOLEN STAVBA.docx"}]
Súťažné podklady Oprava č. 5 12. Jún 2019 12. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042419/content/954162/download","filename":"OPRAVA_Súťažné podklady - ZVOLEN STAVBA.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3042419/content/954163/download","filename":"OPRAVA.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 1. August 2019 1. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3050682/content/971462/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Oprava č. 4 30. Máj 2019 30. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3040576/content/949250/download","filename":"OPRAVA_Súťažné podklady - ZVOLEN STAVBA.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3040576/content/949251/download","filename":"OPRAVA.pdf"}]
Súťažné podklady Oprava č. 6 19. Jún 2019 19. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043509/content/956641/download","filename":"EF_vyjadrenia dotknutych organov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043509/content/956642/download","filename":"Mesto Zvolen_Staveb_povolenie_392.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043509/content/956643/download","filename":"OPRAVA_Súťažné podklady - ZVOLEN STAVBA.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043509/content/956644/download","filename":"Výkaz vymer-oprava.xlsx"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 27. August 2019 27. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054199/content/979857/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Zápisnica Zápisnice 27. August 2019 27. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054198/content/979854/download","filename":"1. Zápisnica z otvárania ponúk_stavba Zvolen.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054198/content/979855/download","filename":"2. Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054198/content/979856/download","filename":"3. Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti .pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 25. Apríl 2019 25. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3035530/content/939259/download","filename":"Príloha č. 3 - PD.zip"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3035530/content/939260/download","filename":"Príloha č. 4 - VV.zip"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3035530/content/939261/download","filename":"Príloha č. 5 - Vzor JED rtf.rtf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3035530/content/939262/download","filename":"Súťažné podklady - ZVOLEN STAVBA.docx"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 419672.pdf 7. Máj 2019 19. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3037617/content/956640/download","filename":"Odpovede na otázky VO 419672.pdf"}]
Súťažné podklady Oprava č. 3 23. Máj 2019 23. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3039835/content/947563/download","filename":"OPRAVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3039835/content/947573/download","filename":"OPRAVA_Súťažné podklady - ZVOLEN STAVBA.docx"}]
Zmluva Zmluva o dielo 27. August 2019 27. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054200/content/979858/download","filename":"1. časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054200/content/979859/download","filename":"2. časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054200/content/979860/download","filename":"3. časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054200/content/979861/download","filename":"4. časť.pdf"}]
Súťažné podklady Oprava č. 1 9. Máj 2019 9. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3037842/content/943492/download","filename":"OPRAVA_Súťažné podklady - ZVOLEN STAVBA.docx"}]
Iný dokument k zákazke Ponuky 27. August 2019 27. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054202/content/979864/download","filename":"ponuky.zip"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×