Obstarávanie

Študentské domovy Technickej univerzity v Košiciach - rekonštrukcia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Technická univerzita v Košiciach
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 325 781,00
Konečná suma(Bez DPH):
3 325 780,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
3

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom realizácie je komplexná rekonštrukcia dvoch pavilónov komplexu ŠD Jedlíkova 9 pavilónu C a pavilónu D. Primárnym účelom tejto rekonštrukcie objektov je odstránenie havarijného stavu niektorých konštrukcií, zníženie energetickej náročnosti prevádzky, zabezpečenie súladu stavu objektov s technickými normami a modernizácia technického i interiérového vybavenia za celkového zvýšenia komfortu ubytovania. Rekonštrukciou nebude zmenený účel objektov. Súčasný stav predmetných objektov si vyžaduje zníženie celkovej energetickej náročnosti prevádzky a revitalizáciu budovy, spolu s odstránením systémových porúch nezapríčinených vlastníkom zariadenia. Nemenej významnou súčasťou prínosov spojených s realizáciou stavebného zámeru je taktiež zatraktívnenie životného prostredia a prehlbovanie estetického vnímania okolia ubytovaných študentov, nepriamo vplývajúceho aj na kvalitu ostatných služieb a vzdelania poskytovaného Technickou univerzitou.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 2 62 648,00 Neuvedené EUR 5. August 2019 257284
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 4 2 025 000,00 Neuvedené EUR 5. August 2019 257283
Chemkostav, a.s. 5 1 238 132,00 Neuvedené EUR 13. August 2019 257282

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva 19. August 2019 19. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053164/content/977452/download","filename":"Zmluva časť 3.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 30. Apríl 2019 30. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3036564/content/941112/download","filename":"Pav. C - 2. NP, typické podlažie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3036564/content/941113/download","filename":"Pav. C - 7. NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3036564/content/941114/download","filename":"Pav. C - prízemie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3036564/content/941115/download","filename":"Pav. D - typické podlažie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3036564/content/941116/download","filename":"Pav. D . prízemie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3036564/content/941117/download","filename":"PO_-_Va0401_-_12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3036564/content/941118/download","filename":"ŽoV záujemca STANOVISKO.pdf"}]
Súťažné podklady https://tuke.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/54 17. Apríl 2019 17. Apríl 2019 []
Zápisnica Zápisnica 19. August 2019 19. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053175/content/977460/download","filename":"Zápisnica - AUKCIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053175/content/977461/download","filename":"Zápisnica - OTVÁRANIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053175/content/977462/download","filename":"Zápisnica - PODMIENKY ÚČASTI 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053175/content/977463/download","filename":"Zápisnica - PODMIENKY ÚČASTI 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053175/content/977464/download","filename":"Zápisnica - PODMIENKY ÚČASTI 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053175/content/977465/download","filename":"Zápisnica - PODMIENKY ÚČASTI 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053175/content/977466/download","filename":"Zápisnica - PODMIENKY ÚČASTI 5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053175/content/977467/download","filename":"Zápisnica - PODMIENKY ÚČASTI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053175/content/977468/download","filename":"Zápisnica - VYHODNOTENIE 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053175/content/977469/download","filename":"Zápisnica - VYHODNOTENIE.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Zmluva 19. August 2019 19. August 2019 []
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Zdôvodnenie nezrušenia postupu zadávania zákazky 19. August 2019 19. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053173/content/977458/download","filename":"Zdôvodnenie nezrušenia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 26. August 2019 26. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054100/content/979624/download","filename":"Ponuka METROSTAV.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 26. August 2019 26. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054096/content/979620/download","filename":"Ponuka EURO ŠTUKONZ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 26. August 2019 26. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054103/content/979626/download","filename":"Ponuka TWINSTAV.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 26. Júl 2019 26. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049596/content/969721/download","filename":"formular § 55 časť 1.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Informácia o výsledku verejného obstarávania 19. August 2019 19. August 2019 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 12. Júl 2019 12. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047557/content/965464/download","filename":"formular § 55 časť 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047557/content/965465/download","filename":"formular § 55 časť 3.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Zmluva 19. August 2019 19. August 2019 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 26. August 2019 26. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054101/content/979625/download","filename":"Ponuka PEHAES.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 2. Máj 2019 2. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3037098/content/941997/download","filename":"ŽoV záujemca STANOVISKO 1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 26. August 2019 26. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054098/content/979622/download","filename":"Ponuka CHEMKOSTAV.pdf"}]
Zmluva Zmluva 19. August 2019 19. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053161/content/977450/download","filename":"Zmluva časť 2.pdf"}]
Zmluva Zmluva 19. August 2019 19. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053156/content/977443/download","filename":"Zmluva časť 1.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Zmluva 19. August 2019 19. August 2019 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 26. August 2019 26. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054105/content/979629/download","filename":"Ponuka TWINSTAV.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 19. August 2019 19. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053174/content/977459/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Výzva na predkladanie ponúk 19. August 2019 19. August 2019 []

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×