Obstarávanie

Zníženie energetickej náročnosti objektu výrobnej haly KOMAD spol. s r.o.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
KOMAD spol. s r.o.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
288 390,00
Konečná suma(Bez DPH):
288 390,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác diela s názvom : Zníženie energetickej náročnosti objektu výrobnej haly KOMAD spol. s r.o.. Špecifikácia predmetu zákazky je v projektovej dokumentácii a rozpočte (výkaze výmer) s názvom Zníženie energetickej náročnosti objektu výrobnej haly KOMAD spol. s r.o. autora Ing. arch. Jozef SOBČÁK.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
3 Energy, s.r.o. 3 288 390,00 Neuvedené EUR 8. August 2019 257244

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Oznámenie o zmene lehoty na predkladanie ponuk a otvárania ponúk 4. Apríl 2018 4. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/964549/content/773491/download","filename":"Oznámenie o zmene lehoty predkladania ponúk a otváranie ponúk.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 9. August 2019 9. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052029/content/974815/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o zmene lehoty viazanosti ponúk 27. Marec 2019 27. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3031090/content/930753/download","filename":"Oznámenie o zmene lehoty viazanosti ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Aktualizácia súťažných podkladov 15. Január 2019 15. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018590/content/902878/download","filename":"Aktuulizácia súťažných podkladov.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o vyhodnotení ponúk 8. Marec 2019 8. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028485/content/925504/download","filename":"Informácia o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 3. Október 2018 3. Október 2018 []
Zmluva Zmluva o dielo 8. August 2019 9. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051830/content/974232/download","filename":"Zmluva o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051830/content/974234/download","filename":"Zmluva o dielo.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 9. August 2019 9. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052027/content/974812/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 14. Marec 2018 14. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954445/content/732129/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954445/content/732130/download","filename":"Príloha č 6.- Rozpočet (slepý výkazk výmer).pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia spolnenia podmienok účasti 9. August 2019 9. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052026/content/974809/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splenenia podmienok účasti.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - Príloha č. 5 - Dokumentácia s názvom : „Zníženie energetickej náročnosti objektu výrobnej haly KOMAD spol. s r.o." vypracovanú Ing. arch. Jozef SOBČÁK 14. Marec 2018 14. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954447/content/732209/download","filename":"01_situácia_PSP - KOMAD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954447/content/732210/download","filename":"02_1NP_exist stav_PSP - KOMAD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954447/content/732211/download","filename":"03_REZ PRIEČNY - existujúci stav_PSP - KOMAD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954447/content/732212/download","filename":"04_POHĽADY - existujúci stav_PSP - KOMAD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954447/content/732213/download","filename":"05_1NP_nový stav_PSP - KOMAD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954447/content/732214/download","filename":"06_REZ PRIEČNY - nový stav_PSP - KOMAD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954447/content/732215/download","filename":"07_POHĽADY - nový stav_PSP - KOMAD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954447/content/732216/download","filename":"08-0_VÝPIS VÝROBKOV_PSP - KOMAD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954447/content/732217/download","filename":"08-1_VÝPIS VÝROBKOV_PSP - KOMAD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954447/content/732218/download","filename":"08-2_VÝPIS VÝROBKOV_PSP - KOMAD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954447/content/732219/download","filename":"09_DETAIL ZOSILNENIA RÁMOV_KOMAD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954447/content/732220/download","filename":"10_DETAIL a A b.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954447/content/732221/download","filename":"11_DETAIL pri okne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954447/content/732222/download","filename":"12_DETAIL pri okne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954447/content/732223/download","filename":"13_DETAIL riešenie sokla.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954447/content/732224/download","filename":"odpadové hospodárstvo_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954447/content/732225/download","filename":"SSP+STS+TS _ KOMAD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954447/content/732226/download","filename":"TL_A4_Climatizer_Plus_11_2016.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie súťažných podkladov 13. Apríl 2018 13. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/969935/content/786383/download","filename":"Vysvetlenie súťažných podkladov.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 9. August 2019 9. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052025/content/974807/download","filename":"Zápisnica otváranie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052025/content/974808/download","filename":"Zápisnica otváranie ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 9. August 2019 9. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052014/content/974791/download","filename":"Ponuka 3 energy - kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052014/content/974793/download","filename":"Ponuka 3 energy - ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 9. August 2019 9. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052017/content/974794/download","filename":"Obálka REN kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052017/content/974798/download","filename":"Ponuka - REN - ostatné.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o zmene lehoty viazanosti 25. Jún 2019 25. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3044713/content/958754/download","filename":"Oznámenie o zmene lehoty viazanosti ponúk .pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 24. Apríl 2018 24. Apríl 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 8. August 2019 9. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051832/content/974235/download","filename":"Ponuka SOAR - ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051832/content/974236/download","filename":"Ponuka SOAR-kritéria.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×