Obstarávanie

Sokolovňa Senica – rekonštrukcia objektu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Senica
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
747 772,00
Konečná suma(Bez DPH):
747 772,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45212314-0
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je rekonštrukcia historického objektu Sokolovne z konca 19. storočia, Štefánikova 724/20 na parcele číslo 94, katastrálne územie Senica, ktorý je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod číslom 12085/1 v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácii a zadania. Objekt bude kompletne zrekonštruovaný. Práce sú zamerané na reštaurovanie vonkajších omietok, vnútorné dispozičné zmeny, elektroinštalácia, kúrenie, zdravotechnika, bezbariérový prístup, výmena strešnej krytiny, rekonštrukcia podláh, výmena okenných a dverných otvorov. Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EUROFRAME, a.s. 3 747 772,00 Neuvedené EUR 31. Júl 2019 257240

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov EUROFRAME, a.s. 28. August 2019 28. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054413/content/980224/download","filename":"1. Uvodna strana_sutaz SOKOLOVNA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054413/content/980225/download","filename":"2. Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054413/content/980226/download","filename":"3. Identifikacne udaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054413/content/980227/download","filename":"4. CV_osobne postavenie_ZHS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054413/content/980228/download","filename":"5. Bankova Informacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054413/content/980229/download","filename":"6. Cestne vyhlasenie_ucty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054413/content/980230/download","filename":"7. Zoznam stavebnych prac.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054413/content/980231/download","filename":"8. Referencie, potvrdenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054413/content/980232/download","filename":"9. CV podiel subdodavatelov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054413/content/980233/download","filename":"10. Navrh ZoD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054413/content/980234/download","filename":"11. Osvedcenie stavbyveduci.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054413/content/980235/download","filename":"12. Navrh na plnenie kriterii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054413/content/980236/download","filename":"13. Oceneny vykaz vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054413/content/980237/download","filename":"14. Cestne vyhlasenie o subdodavateloch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054413/content/980238/download","filename":"15. Casovy harmonogram prac.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054413/content/980239/download","filename":"16. Doklad zabezpeka.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie k SP č. 2 3. Jún 2019 3. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3040978/content/950146/download","filename":"Vysvetlenie SP č. 2 - Mesto Senica.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 17. Máj 2019 17. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3038988/content/945623/download","filename":"Súťažné podklady - Mesto Senica .pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie k SP 28. Máj 2019 28. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3040305/content/948688/download","filename":"Vysvetlenie SP - Mesto Senica.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SOAR sk, a.s. 28. August 2019 28. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054405/content/980198/download","filename":"1 titulny list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054405/content/980199/download","filename":"2 identifikacne udaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054405/content/980200/download","filename":"3 splnomocnenie SOAR sk, a.s..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054405/content/980201/download","filename":"4 splnomocnenie SOAR, spol. s r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054405/content/980202/download","filename":"5 jed-formular SOAR sk, a.s..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054405/content/980203/download","filename":"6 jed-formular SOAR, spol. s r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054405/content/980204/download","filename":"7 zmluva o buducej zmluve.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054405/content/980205/download","filename":"8 navrh zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054405/content/980206/download","filename":"9 oceneny vykaz vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054405/content/980207/download","filename":"10 casovy harmonogram postupu realizacie prac.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054405/content/980208/download","filename":"11 zoznam subdodavatelov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054405/content/980209/download","filename":"12 osvedcenie - stavbyveduci.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054405/content/980210/download","filename":"13 navrh na plnenie kriterii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054405/content/980211/download","filename":"14 bankova zaruka.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica č. 1 9. August 2019 9. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051899/content/974502/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk č. 1 - Senica.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Hílek a spol., a.s. 28. August 2019 28. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054410/content/980215/download","filename":"Cestne_vyhlasenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054410/content/980216/download","filename":"Doklad_o_zlozeni_zabezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054410/content/980217/download","filename":"Doklady_preukazujuce_splnenie_podmienok_ucasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054410/content/980218/download","filename":"Harmonogram_postupu_prac.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054410/content/980219/download","filename":"Navrh_na_plnenie_kriterii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054410/content/980220/download","filename":"Navrh_zmluvy_o_dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054410/content/980221/download","filename":"Obsah_identifikacne_udaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054410/content/980222/download","filename":"Oceneny_vykaz_vymer.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica č. 2 9. August 2019 9. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051900/content/974503/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk po EA - Senica.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Link na kompletné súťažné podklady 17. Máj 2019 17. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3039059/content/945725/download","filename":"Link na SP.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 9. August 2019 9. August 2019 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 20. Jún 2019 20. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3043636/content/956886/download","filename":"Informácia o výsledku - Senica.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 9. August 2019 9. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051902/content/974505/download","filename":"Zmluva o dielo EuroFrame Sokolovňa.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×