Obstarávanie

Služby národného projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
10 443 166,00
Konečná suma(Bez DPH):
10 443 166,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72250000-2
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Hlavným cieľom národného projektu je transformácia a prestavba stredného odborného vzdelávania na SŠ vo vybraných skupinách odborov stredného odborného vzdelávania a implementácia prvkov systému duálneho vzdelávania, vytvorenie prepojenia sústavy zamestnávateľ stredná škola žiak, vytvorenie informačného prostredia a elektronizácia procesov implementácie, zvýšenie atraktivity a kvality OVP a príprava inštruktorov, majstrov a učiteľov na plnenie uvedených úloh. Primárnym kritériom výberu stredných odborných škôl sú školy, ktoré vstupujú do systému duálneho vzdelávania (ďalej SDV). Výber novovytvorených alebo inovovaných učebných odborov podlieha zapojeniu sa daného študijného alebo učebného odboru do SDV.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
InterWay, s.r.o. 4 6 083 333,00 Neuvedené EUR 19. Júl 2019 257155
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 3 4 359 833,00 Neuvedené EUR 19. Júl 2019 257154

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva o poskytnutí služieb DUAL-03813/2019 24. Júl 2019 24. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049220/content/968904/download","filename":"Zmluva o dielo DUAL-03813_2019.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov – Časť 1. predmetu zákazky 7. Február 2019 7. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3024048/content/911789/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov_Časť 1. predmetu zákazky.pdf"}]
Zmluva Zmluva o poskytnutí služieb DUAL-03812/2019 24. Júl 2019 24. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049218/content/968903/download","filename":"Zmluva o poskytnutí služieb DUAL-03812_2019.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 4 30. Júl 2019 30. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049981/content/970489/download","filename":"Ponuka Ostatné_Plaut.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049981/content/970719/download","filename":"Ponuka Kritériá_Plaut.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o zmene spôsobu komunikácie vo verejnej súťaži a zmena súťažných podkladov 10. Október 2018 10. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1044900/content/815879/download","filename":"Oznámenie o zmene spôsobu komunikácie vo verejnej súťaži a zmena súťažných podkladov.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov. Predlženie lehoty na predkladanie ponúk 30. November 2017 30. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/907051/content/733346/download","filename":"vysvetlenie SP 1.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania častí ponúk označených ako "Ostatné" 29. Júl 2019 29. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049933/content/970448/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk - Ostatné 14.12.2017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 3 30. Júl 2019 30. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049978/content/970484/download","filename":"Ponuka Ostatné_Asseco.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049978/content/970718/download","filename":"Ponuka Kritériá_Asseco.PDF"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o zmene systému cez ktorý bude realizovaná elektronická aukcia a zmene súťažných podkladov 29. Október 2018 29. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3004099/content/873632/download","filename":"Oznámenie o zmene systému cez ktorý bude realizovaná elektronická aukcia a zmene súťažných podkladov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 1 29. Júl 2019 29. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049955/content/970480/download","filename":"Ponuka Ostatné_Microcomp.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č.5 30. Júl 2019 30. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049986/content/970503/download","filename":"Ponuka Ostatné_Interway.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049986/content/970720/download","filename":"Ponuka Kritériá_Interway.PDF"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov, Zmena lehoty na predkladanie ponúk. 5. December 2017 5. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908378/content/738440/download","filename":"List Vysvetlenie SP 2.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 12. December 2017 12. December 2017 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 3. November 2017 3. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/898129/content/693047/download","filename":"Priloha 2_návrh zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/898129/content/693048/download","filename":"Priloha 1_navrh zmluvy o poskytnuti sluzieb.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/898129/content/693049/download","filename":"Priloha 3_Časový a fakturačný harmonogram, časť 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/898129/content/693050/download","filename":"Priloha 4_casový a fakturačný harmonogram, časť 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/898129/content/693051/download","filename":"SP_siov_dual.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o zrušení výsledku vyhodnotenia ponúk - Časť 1. predmetu zákazky 15. Január 2019 15. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018604/content/902889/download","filename":"Informácia o zrušení výsledku vyhodnotenia ponúk_Časť 1. predmetu zákazky.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - Časť 1. predmetu zákazky 3. December 2018 3. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011026/content/888352/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov_Časť 1. predmetu zákazky.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 10. Október 2018 10. Október 2018 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - Časť 2. predmetu zákazky 12. November 2018 12. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006655/content/878267/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov_Časť 2. predmetu zákazky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 6 30. Júl 2019 30. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049994/content/970725/download","filename":"Ponuka Ostatné_Centire, Transfer, Axon.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049994/content/970726/download","filename":"Ponuka Kritériá_Centire, Transfer, Axon.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania častí ponúk označených ako "Kritériá" 29. Júl 2019 29. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049952/content/970442/download","filename":"Zápisnica_otváranie ponúk_Kritériá_2018_10_19.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a ponúk označených ako "Ostatné" 29. Júl 2019 29. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049951/content/970450/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti 06.02.2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049951/content/970451/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti a prezenčná listina 26.01.2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049951/content/970452/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti a prezenčná listina 28.02.2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049951/content/970454/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Ostatné 28.02.2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049951/content/970455/download","filename":"Zápisnica zo zasadnutia komisie_2018_07_04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049951/content/970457/download","filename":"Zápisnica z opätovného vyhodnotenia podmienok účasti a ponúk_2018_07_12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049951/content/970458/download","filename":"Zápisnica z opätovného vyhodnotenia podmienok účasti a ponúk_2018_07_19.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049951/content/970459/download","filename":"Zápisnica z opätovného vyhodnotenia podmienok účasti a ponúk_2018_08_21.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049951/content/970460/download","filename":"Zápisnica z opätovného vyhodnotenia podmienok účasti a ponúk_2018_09_19.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049951/content/970461/download","filename":"Zápisnica z opätovného vyhodnotenia podmienok účasti a ponúk_2018_10_09.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia častí ponúk označených ako "Kritériá" 29. Júl 2019 29. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049953/content/970465/download","filename":"Zápisnica_hodnotenie ponúk_Kritériá_2018_10_19.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049953/content/970466/download","filename":"Zápisnica_hodnotenie ponúk_Kritériá_2018_10_24.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049953/content/970467/download","filename":"Zápisnica_hodnotenie ponúk_Kritériá_2018_11_6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049953/content/970468/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti po vyhodnotení ponúk_2018_11_22_final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049953/content/970469/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti po vyhodnotení ponúk_2018_12_03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049953/content/970470/download","filename":"Zápisnica zo zasadnutia komisie - 14.01.2019.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049953/content/970473/download","filename":"Zápisnica z opätovného vyhodnotenia podmienok účasti_Centire Transfer_2019_01_31_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049953/content/970474/download","filename":"Zápisnica z opätovného vyhodnotenia podmienok účasti_Centire Transfer_2019_02_07_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049953/content/970476/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti § 40 ods. 12 ZVO.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 30. Júl 2019 30. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049996/content/970507/download","filename":"správa o zákazke_§ 24 ZVO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 2 30. Júl 2019 30. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049977/content/970716/download","filename":"Ponuka Kritériá_Centire, Transfer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049977/content/970717/download","filename":"Ponuka Ostatné_Centire, Transfer.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×